جشنواره بازار تاریخی اراک
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

دبیرخانه جشنواره ملی بازار تاریخی اراک عکس های برگزیده در این دوره را پس از ارزیابی و داوری نهایی معرفی کرد.

عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: عطا رنجبر زیدانلو، برگزیده بخش حضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: سهیل زندآذر، برگزیده بخش حضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: ویدا مسگرانی، برگزیده بخش حضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: روح الله صالحی، برگزیده استانی جشنواره در بخش حضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: سروش جوادیان، برگزیده دبیر جشنواره در بخش حضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: مجید شقائی فلاح، برگزیده رئیس جشنواره در بخش حضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: امیر عنایتی، برگزیده بخش غیرحضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: قاسم فتحی، برگزیده بخش غیرحضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: نوید عزیزی، برگزیده بخش غیرحضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: رضا فلاحی، برگزیده دبیر جشنواره در بخش غیرحضوری
عکس های برگزیده جشنواره بازار تاریخی اراک

عکس از: محمد وروانی فراهانی، برگزیده رئیس جشنواره در بخش غیرحضوری

 

 

منبع: پایگاه عکس چیلیک


admin

Nam non diam eros, vitae dictum erat. Praesent lacinia diam vel mi sodales molestie? Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.دیدگاهتان را بنویسید