متقی کریم

متقی کریم

نام: کریم

نام خانوادگی : متقی

تاریخ تولد: 1345/2/6

 

 

بیوگرافی:

متولد دامنه های کیامکی شهرستان مرند
کاردانی هنر از مرکز هنر شهید مطهری تهران
کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز
دانش آموخته کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران

 

سوابق اجرایی وهنری:

• سوابق تدریس:
دبیر آموزش و پرورش، از سال 1366 تا اکنون
مدرس عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، از بهمن ماه 1379
– مدرس عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، به مدت یک سال
– مدرس عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان، به مدت یک سال
– مدرس عکاسی آموزشکده فنی تبریز، به مدت یک سال
• کسب جوایز متعدد از جشنواره های داخلی و خارجی
• تالیف وترجمه بیش از چهل مقاله در باره عکاسی، چاپ شده در مجله عکس، مجله دوربین عکاسی و دیگر نشریات سطح کشور
• ترجمه کتاب ” عکس – گفت “، در مرحله ویرایش، انتشارات حرفه نویسنده، تهران
• دبیر دومین جشنواره عکس فیروزه، تبریز، پاییز 1388
• ترجمه کتاب ” زیبایی در عکاسی “، به قلم رابرت ادامز، تهران، انتشارات دانشگاه هنر، زمستان 1388