محمد نوروزی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
نوروزی محمد

نوروزی محمد

محمد نوروزی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: محمد

نام خانوادگی : نوروزی

تاریخ تولد: 1344/10/9

 

 

سوابق اجرایی وهنری:

• شروع به عکاسی 1358
• سه سال همکاری باسازمان تبلیغات اسلامی بعنوان عکاس
• استخدام رسمی در روزنامه کیهان 1362
• دریافت حکم باز نشستگی جوانترین عکاس خبری مطبوعات 1383
• مسئولیت بخش عکس فرهنگستان هنر
• همکاری با مجله زن روز بمدت چهار ده سال
• همکاری با مطبوعات داخلی وخارجی
• همکاری با اداره ورزش بانوان بعنوان عکاس
• شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی
• کسب جایزه ویژه عکاسی یونسکو
• کسب عنوان عکاس برتر از نگاه مردم در
نخستین جشنواره عکس ورزشی