بایگانی برای خرداد, 1390

دومین مسابقه عکس فرش دستباف

kharazi 1075

توضیح نمایشگاه   آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس فرش دستباف ایران80 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید از 68 عکاس [ منتخب از میان 7008 قطعه عکس راه یافته به مرحله داوری ] عکاس: گروه عکاسان قاب اول دومین مسابقه سراسری عکس فرش دستباف با حمایت مرکز ملی فرش ایران در آبان ماه سال 1389 منتشر و در اردی بهشت ماه سال 1390 با برگزاری مراسم اختتامیه در هتل ارم کیش به کار خود پایان داد.پایگاه عکس چیلیک بر این باور است که اگر رسانه های تخصصی در معرفی و نشر فراخوان های معتبر تلاش خود را صرف نمایند، رفته رفته شاهد آن خواهیم بود که فراخوان ها بر اساس بندهایی متکی به اصل احترام به عکاسان و اصول مرسوم و حرفه ای خواهند شد. لازم به یادآوری است در مراسم اختتامیه این مسابقه، پایگاه عکس چیلیک به پاس همراهی و حمایت رسانه ای شایسته از این فراخوان موفق به دریافت لوح سپاس از دبیر مسابقه، نمایندگان گروه داوری، معاون وزیر بازرگانی و رئیس مرکز ملی فرش ایران شد. این نمایشگاه بنا به درخواست های متعدد مخاطبین و مشترکین پایگاه عکس چیلیک و با همکاری دبیرخانه این مسابقه در نگارخانه چیلیک منعکس می شود تا با نمایش عکس های راه یافته، شرایط نمایشگاهی شدن و رویکردهای منطبق بر اهداف مرکز ملی فرش ایران، هرچه بیشتر تحقق یابد و فرش دستباف ایران، این صنعت ایرانی به جایگاه حقیقی خود بازگردد. به امید آن روز… #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-1 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-1.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-1.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-1').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نوید ریحانی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - هادی دهقان ‌پور ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - رضا امن زاده ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد ادیبی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی حسن فروغی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - کاوه بغدادچی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسین بیاری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - لقمان رحیمی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - صابر قاضی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مهدی طاهری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد ادیبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد ادیبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی گرامی فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی گرامی فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علیرضا قمری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی سراج همدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - فرزاد آرین نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حجت الله عطایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسین بابایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - بابک کاظمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسین بهارلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - پیمان بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - احسان امینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - احسان رزازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - فاطمه انتظار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسن غفاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسن غفاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حمید گردان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حمید گردان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حمیدرضا هلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حجت نباتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - ساسان جوادنیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - کمال شب خیز | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سیدمهدی مصباحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مهناز میناوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مهسا جمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مصطفی مجیدی نسب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مریم شکری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - منصور معصومی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمدامین نادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمدرضا سمندر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - میثم محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمدرضا چایفروش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - رضا معتمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نوید ریحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نوید ریحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نوید ریحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد نیک عهد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نسیم نوبهاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - امید امیدواری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - پرگل عینالو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - پوریا برجیس | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - لقمان رحیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - صادق رحیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سارا رجب دوست | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سعید رنجبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سعید رنجبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سعید رنجبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - زینب روستایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سید جلیل حسینی زهرایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - صابر قاضی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حمید صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمود صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سعید کرمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سهند رشیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سید محسن سجادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - صالح گورابی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سمیرا پهلوانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علیرضا سریری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - ساسان فهیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - جلال شمس آذران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سهیل زندآذر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - منوچهر تتری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - تکتم ساجد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

سفیدخوانی چهارمین جشنواره‌ سراسری عکس فیروزه

admin 609

جشنواره سراسری عکس فیروزه که سه دوره از آن با همت و حمایت سازمان فرهنگی هنری کلانشهر تبریز برگزار شد، سند مانا و افتخاری به شمار آمد که در میان جشنواره های رایج در سطح کشور، از ویژگی های منحصری در سیر مراحل اجرا برخوردار شد. این افتخار در سطح استانی و کشوری با مخاطب خود چنان همراه پیش رفت تا جاییکه در بعضی موارد، گرفتار برخی بی اخلاقی ها و حواشی دردناک شد که این حواشی، گاه! توانست محور این افتخار را در اصل استمرار و مانایی جشنواره تحت تاثیر قرار دهد. تاثیری که فضای برگزاری این امور را با صرف هزینه هایی اعتباری و هنری و بعضا عاطفی مواجه می نماید و خدا نکند که عاقبت جشنواره هایی که در ذهن جامعه ی عکاسی ما است در انتظار این جشنواره باشد! " پایگاه عکس چیلیک " عصر امروز، دریافت کننده متنی از سوی دبیر دومین و سومین دوره این جشنواره " کریم متقی " شد که پس از پشت سرگذاشتن صبوری ها و سکوت ها اینک به واگویه نشسته و این رسانه بر اساس اصل رسالت اطلاع رسانی، خود را ملزم به انتشار این متن دیده است. امید با انعکاس و انتشار این متن سرگشاده، پاسخی متقن یافت شود تا رافع این حواشی و حافظ این نگین زیبا و موثر فیروزه ای رنگ از کلانشهر تبریز در ساختار و قامت عکاسی کشور باشد. ——————————————————————————————————————————————————————————– برای پرهیز از حاشیه ‌پردازی‌های رایج و تنویر افکار جامعه‌ی عکاسی، برآن شدم تا فصل ناتمامِ داستان جشنواره‌ی چهارم را مرور کنیم. در اوایل فروردین ماه سال جاری، جهت برگزاری چهارمین جشنواره‌ی سراسری عکس فیروزه (علی‌رغم خداحافظی رسمی در مراسم اختتامیه‌ی جشنواره‌ی سوم)، از سوی مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز دعوت شده و در تاریخ ششم فروردین ماه، به اتفاق آقایان، مدیریت سازمان فرهنگی هنری، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کلان‌شهر تبریز و عزیزِ بزرگواری از شورای سیاست‌گذاری جشنواره، در خدمت شهردار محترم تبریز بودیم تا توصیه‌های لازم را، در جهت برگزاری هر چه بهتر و آبرومندانه‌تر جشنواره، بشنویم. متعاقباً، شورای سیاست‌گذاری (متشکل از پیش‌کسوتان عکاسی تبریز، آقایان: میرعباس آل یاسین، حمید قندریز، محمدرضا امتنانی، حسین جاودانی، محمدعلی جدیدالاسلام، جواد بهمنش‌راد، سروش خیری و مهدی تهرانچی) به‌همراه مدیریت سازمان تشکیل شد و در باب فراخوان، موضوع و داوران جشنواره، توافق‌هایی، با درج در صورت‌جلسه، حاصل شد. بعد از دو روز از انتشارِ فراخوان (با اِعمال تمام موارد ذکر شده در صورت‌جلسه‌ی شورا)، طی تماس تلفنی از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با سایت‌های ذی‌ربط در انتشار فراخوان خواسته شد تا (بدون ذکر علت) فراخوان را بردارند، که لحاظ شد. در چهارمین روزِ پس از انتشار فراخوان، دو پیک از سوی مدیریت سازمان خبر آوردند که حاج آقا دستور فرمودند از شما (یعنی بنده) به صورت جنبی در جشنواره استفاده کنیم، که با کمال‌میل پذیرفته و منتظر دستورات بعدی ماندم! دو روز پس از این ماجرا، دو باره، با تماس تلفنی مدیریت سازمان، فرا خوانده شده و با پیشنهادِ از سرگیری مجدد جشنواره روبرو شدم …! به مدیریت محترم پیشنهاد دادم تا با دعوت از شورای سیاست‌گذاری به انتخاب دبیر اقدام نمایند تا حواشی قضیه به تداوم جشنواره لطمه‌ای نزند، که پذیرفتند و در یک فضای دوستانه از هم‌دیگر خداحافظی کردیم. فردایِ همان روز شورا تشکیل جلسه داد و در نهایت تعجب، اطلاعاتی که به شورا ارائه داده بودند کاملاً ساختگی و فرافکنی بود! انگار مدیریت محترم متوجه نبودند که آدرس‌هایی را که ارائه داده بودند خوشبختانه در قید حیات هستند و شورای سیاست‌گذاری می‌توانست جهت بررسی صحت و سقمِ قضیه به موارد مراجعه کند. تعجب می‌کنم مدیری برای توجیه عمل احساسی و عجولانه‌ی خود، به اکاذیبی از این دست متمسک شود! پس از جلسه‌ی شورا، در سایت شهرداری چنین عنوان کردند که در پی تماس‌های مکرر عکاسان شرکت کننده، مبنی بر مصادف شدن جشنواره با فصل امتحانات، برگزاری جشنواره به زمان دیگری موکول شده است! به مدیریت محترم گوش‌زد می‌کنم که عکاسان شرکت کننده با بنده تماس می‌گرفتند و پی‌گیر جشنواره بودند، نه با جناب‌عالی! اگر تمام فرمایشات جناب‌عالی درست بوده باشد و بنده خطاکارِ مطلق، اصرار شما به تقبل مجدد مسئولیت جشنواره از سوی بنده چه توجیهی دارد!  این‌گونه فرافکنی‌ها جناب‌عالی را از کرده‌ی بدون منطق خود تبرئه نمی‌کند چرا که حرکت‌های احساسی تبعات طبیعی خود را نیز به‌دنبال دارند. طی جلسه‌ای که با شورای محترم سیاست‌گذاری (22 اردی بهشت ماه 1390) داشتیم، صلاح‌دیدِ سکوت‌پیشگی و عدم ذکرِ دلایل کناره‌گیری از سِمت دبیری جشنواره را به نفع تداومِ جشنواره دانسته و به‌دین ترتیب مراتب اعتذار و تشکر خود را به حضورِ آقای مهندس نوین (شهردارِ محترم تبریز)، دکتر شفائیه، استاد اسماعیل عباسی، آقای بهزاد پروین قدس، داوران منتخب جشنواره (آقایان دکتر محمد ستاری، سیف اله صمدیان، ساعد نیک ذات، رومین محتشم و محمدعلی جدیدالاسلام)، شورای سیاست‌گذاری و جامعه‌ی عکاسی کشور، اعلام داشته و سفید خوانیِ ناگفته‌ها را به متولیان امر می‌سپارم. امید که باقی، بقای عمرِ جشنواره باشد. در پایان، برای گزارشِ حضوریِ و رو در رویِ تمام ماوقع در جلسه‌ای محکمه‌پسند، به محضر دست‌اندرکاران جشنواره، اعلام آمادگی کرده و پشت‌سرگویی‌ها را روا ندانسته و نشان از عدم جسارت می‌دانم.  کریم متقی mottaghi.k@gmail.com سی ام اردی بهشت ماه 1390

اسامی شرکت کنندگان در مسابقه « تجلی عاشورا و فجر »

admin 353

در آستانه روز داوری و بنا بر اصل احترام به عکاسان شرکت کننده در مسابقه عکس ” تجلی عاشورا و فجر ” دبیر اجرایی این مسابقه با ارسال اسامی و آمار شرکت کنندگان به ” پایگاه عکس چیلیک ” اولین گام را در اطلاع رسانی به هنگام و احترام به مخاطب برداشت. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از دبیرخانه مسابقه سراسری عکس ” تجلی عاشورا و فجر ” تعداد آثار رسیده 4171 قطعه عکس از 472 نفر شرکت کننده است که به تفکیک تعداد 113 خانم و 359 آقا متقاضی حضور در این رقابت شدند. مهدی معصومی گرجی همچنین به تعداد کل آثار رسیده در هر دو بخش اشاره نمود و تعداد عکس های رسیده در بخش عاشورا را 2981 قطعه و بخش فجر را تعداد 1190 اعلام کرد. همچنین ایشان ضمن اعلام روز پنجشنبه 30 اردی بهشت ماه جاری به عنوان روز داوری عکس های رسیده به دبیرخانه این مسابقه، اسامی شرکت کنندگان را به این ترتیب اعلام کرد: عطا جان طیب، سیدعلی حسینی فر، افشین زارع، میلاد صادقی، شاهرخ حیدری، محبوبه امیدی، مینا نقوی الحسینی، امیر حسینی، مجتبی عابدینی بی بالانی، امین مهاجر، میثم لطفی، لقمان رحیمی، فرخنده فروزنده، سعید استادیان بیدگلی، سیدعلی اسدالهی، حسین برازنده، مهدی خاکی، مصطفی حسینی بروجنی، مسعود سلیمانی، علیرضا کرم زاده، محمد رستمی، ابراهیم باغچه سرایی، محمد حبیبی پاشاکلایی، نرگس وفایی، محمد امین علامه، علی اکبر مطلوبی، محمدمهدی اسعدی، سارا بافتی زاده، اکبر موحد، حمیدرضا وهابی، مهدیه عبد الهیان، مصطفی کریمی زاده، پروین کریمی، علی سراج همدانی، نازلی عباسی اهوازی، مسعود افشار، امیرحسین ذاکرزاده، سامان خدایاری، رضاگلچین کوهی، اصغر رجبی، صغری محمدی، رضا قهرمانی، خلیل رشنوی، پریچهر مشرفی، طاهره سادات سیداردکانی، فائزه فیروزی، شمس الله قنبرزاده، سميه كرمی، روح الله تيموری، عزت قربانی، آهو دشتی، حامد کشاورز، علی سلیمانی، صابر آب پیکر، مرتضی رفیع خواه، حسین بهارلو، سیدامیر مرتضوی، زینب سادات مرتضوی، علیرضا شاهبازی، حميد عزيزی خانقاهی، امید مزرعه خطیری، علی سامعی، علیرضا بختیاری، الهه داودی، افشین میرزایی، روح الله صالحی، نوید شاهمرادی، سیدحسین ساداتی، محمدحسین سلطانی نیا، محسن زین العابدینی، نوید ریحانی، مریم فطورچیان، مهدی کمیلی، سیدعلی میر حسینی، مجتبی ملایی، سیدحمید هاشمی، مهدی هنرجویان، جمشید فرجوندفردا، سیدمهدی صفوی، علیرضا عطاریانی، رضا جلالی، محمدجواد رنجبر، معصومه کریمی، سحر توسلی زنجانی، کلثوم ریاحی، اسماعیل خورشید، حسین خورشید، مهدی عمرانی، محمدتقی ولیان ایرج، حسین علیزاده، محمد باقری نژاد، صابر قاضی، قربانعلی رضایی، علیرضا رستگار، مهدی صادقی، مهزاد مشایخی، علی علی خانلو، مجتبی محسنی، سیدمعصومه حسینی اقدم، بابک احسانی، ولی قلیچی، یوسف اکبری پابندی، رضا زارع، سارا بیگ محمدی، کامل روحی، سارا قالیچه چی، آرام اعلایی، غلامحسین شکرانی مقدم، صغری سلمانی، حسین ملکی، رقیه افشاریان، عصمت رفیق نیا، زهرا ایمان زاده، زهرا فیاضی، عبد الرحمن مجرد، داور علائی، جاویدخدمتی، یدالله نقدی، حمید رضا گوهری، خدیجه نادری، فواد سیدمحمدی، ارش شادمند، حمیدرضا بازرگانی، ابوالفضل حسنی، فاطمه قلويسی، حسن شهبازی، حمزه حاج محمدی ثمرین، رضا رادپور، صادق سوری، بهروز یزدانی، قادر عاقلی، رسول همتیان، محمدعلی کفاش، عمران اشرلو، عبدالرحمن رافتی، لیلا شهابی نیا، علی یارمحمدی، پيام ناصری نژاد، غلامرضا قاسمی، احد سبحانی فر، نعیمه افتخاری، محسن غلامی، عباس مهدوی، محمدحسن امینی، مجتبی محمدی، مهرناز رحیمیان، فرامرز عامل بردبار، ناصر محمدی، فریبا احمدی، آریا ابوالحسنی، محسن رضائی، ابراهیم سیسان، میرزا علیرضا ذاکری، آی تا شکیبافر، حمید سبحانی، محمود ميربزرگ، محمد محمدزاده، مصطفی مجیدی نسب، مختار حسین زاده، مریم شکری، محمد سینایی، اسحاق آقایی، حسن فتاحیان، علی حسن فروغی، داوود اکبر زاده آب کنار، جاوید تفضلی، محمدهادی آخوندی، مجید خالقی مقدم، بی بی منور پروانه حسینی، حسین برازنده، حجت ولی خانی، علی اصغر رحیم زاده پور بناب، علی رضا گرنگاهی، علی حسن علیزاده، عطا رنجبر، اردلان حسن علی زاده، فاطمه عرفانیان، فرشته ستوده شهنانی، معصومه گودرزی، موسی ایمان زاده، محسن ابراهيمی، سیدغلامرضا نعمت پور، علی اکبر محمد يارلو، میلاد حــدادیــان، حسن محمد یارلو، نقی خوش خلق، آرمین کریم نژاد، حامد عطری، معصومه شمس، ابراهیم کوچکی، شهاب نهروانیان، ریحانه اسماعیل زاده، سعید عامری، امیرحسین حیدری، بهمن زارعی، امید گرشاسبی، احمد تاجی، جواد کاظمی، حسین کامشاد، قدیر وقاری شورچه، مهدی وقاری شورچه، عظمت سادات گرامیان، علی اصغر کلانتر، محمدعلی سلمانی، ملینا دستگاه، محسن رضاپور، مهدی زارعی، سيدعلی سيدی، موسی حاجی نژاد، سیدمیثاق مرمحمدموسوی، سیدمحمدصادق حسینی، حسن بادلی، حسین شجاعی منش، مهدی حیدرنژاد مقدم، رضا بابایی، محمدجواد مشهدی، مهدی بوبه رژ، عباس یزدان پناه، رمضانعلی امامی، سيد علي احمدی روئينی، مرضیه حیدرزاده اقدم، میعاد اخی، علی رضا نعمت اللهی ، مصطفی کاظمی پور، حسن سلطانی تهرانی، فریدون امیدوار، رحيم الله عليزاده، احمد رضا کریمی، امیر اسدخانی، عبدالواحد میرزازاده، مجید نیک نفس، یاسر اسماعیل نژاد، نسا سرخیل، فاطمه درفشان، مريم حيدری، احمد فرهمندیان، علي صاحب الزمانی، علی شعبانی، امیر قادری، فاخته جلایر نژاد، قربان علی رضایی، حمید رضا مجیدی، حسین حسینی اصل، محمدمهدی گرجی، پروانه جلایر نژاد، سعيد براتی، سیدمهرداد شریفی، سینا دلشادی، علی حسن زاده، عليرضا جهدكار، آزاده حيدر پور، كيانوش كياني، محسن ثبوت، سيد محمد رضا موسوی، علی اصغر هاشمی، سيدعلی پورمستوفی، علی شهریاری، سيدمحمدهادی شفيعی لنگری، علی خورشیدی، سیده تارا هادی پور، بهمن محمودی آذر، امین کوشا، آرش اکبری سنه، الهام شوشتری، داوود شریفی، سیدداود اورعی میرزمانی، فاطمه مرزبانی، مطهره مفیدی، مهدی حاجیوند، حسن توفیق، سیدمنصور معصومی سنگتراشانی، علی جورابچی، نگار صفار، بهارک شبان، بهاره سمنانی، سحر پیرهادی، محمدرضا تیموری، غلامرضا شهیدزاده، مهدی فاضل، محمود بازدار، محمدرضا خشایار، فاطمه خشایار، محمدحسن باقری، سجاد آورند، ساسان جواد نیا، عبدالله حیدری، ابوذر بذری، فاطمه ظهیر پور، پيمان غزنينی، سیما شاهرخی، گیتی آزاده، سعید قشقاوی، محمد امين نادی، رحیم بایزیدی، سپیده هاشمی، مجید نقدی، زینب خالدان، رجبعلی اصفهانیان، مهرداد تبریزی، مهری معمار، آزاده نوزاد، مصطفی نیک نقش، علی امیری، میرمصطفی اسکویی، ساسان سیف نراقی، بهنام صدیقی، سیروس لطیفیان، مجتبی اکبری اسبق، ناصر گل نظری، محسن خیر خواه، سیامک جاوید، امیر مافی بردبار، مرتضی الياسی، یاسر عموزادمهدیرجی، مطهره جباری، سمانه شيرزادی كرمانی، رحمانعلی ملاعابدلقب، سحر حسن زاده، حمزه عموزادمهدیرجی، فائزه یوسفی، زهرا عبدالحسینی، محمد اسلامی، مهدی حیدرنژادمقدم، امیررضا دادپور، سیدمهدی میرناطقی، رضا صفری، کاوه بغدادچی، حامد مطلق حسینی، سیدمصطفی اعتمادزاده، مهدی رجبیان، سلمان سالاری، سیاوش محرم پور، مینو قادی اسکی، فتح الله محمودی، عمار صادقی آرانی، زهرا صادقی آرانی، سجاد صادقی آرانی، فاطمه خاوئی، جعفر بزاز پور، حمید موقر، علی اسماعیل زاده کنعانی، وحید قاسمی زرنوشه، ملیحه محمدخانلو، هادی فائزی، ابراهیم فلاح، عباس فلاح، علیرضا عامری، زهره عامری اردستانی، علیرضا وحید، محمد کندی، راحله حاجیان دوست، محمد رضایی، محمد رضا کماسی، محمد رضا بهرام، سیده فاطمه هاشمی، شمس الدین غیابی، زینب خوبرو، حمیده هوشیار، سهیل زند آذر، منیره محمدی، حميدرضا گردان، بهنام بنی اسدی، علی امیری، نازنین بذر افکن، امین جعفر پور، حمید سالاری، امین پاسی شیرازی، بهزاد پیشکار، ایوب پشتوار، حمید خندان دهکردی، حجت پولادی، علی رضا معتمدی دهکردی، مهدی فروزنده، مهدی حسن زاده، مصطفی قربانی، نیما علائی سامانی، سید اسماعیل موسوی، میترا بنی طالبی دهکردی، مرضیه قاسمی پیربلوطی، لیلا کریمی، مريم آل مومن دهكردی، فاطمه شریفی، مجتبی مهدی فر، بهاره جاریانی، اکرم گلزاری، جواد عسکر اوغی، مجید عسکراوغی، محمدرضا محرری، سیده سکینه ساداتی، مهدی محتشم صفا، ناصر نيك كار، نادر نیک کار، مهدی جهان افروزیان، سیده مرضیه فاطمی، رضا عنصرسیار، مهدی بن تمیم محمدی، صابر زمانی، زینب عربی، عبدالخالق علیسوندی، میلاد نظرزاده قندیلو رامین اناری، یعقوب پازوکی ،هاجر بیگ محمدی، حسین ساکی، علی مقنی، ملکه فولادی، مجید مهدی، کبری نوروزی، کاظم جهانگیر زاده، کاظم صلواتی، فاطمه انتظاریزدی، معصومه نمازی نیا، ایرج حسین پور، محسن کیانپور، زهرا حاجب، جلال شمس اذران، نجمه حقیقی، محمد علی حاجی پور، علی گلچین، سیدحسین مهری، سیدرضا مهری، وحدت صدر محمدی، یاسمین روحانی، عزیزالله مشفقی، مریم خوئینی، محمد هادیان، سیدمجید جعفر زادگان، مرتضی کشاورز، محمد علیپور شهیر، مهسا کالیراد، فریبا کریمی، سیدحسن رضوی، عقیل تشکری، مسعود زارعیان، احسان رمضانی، حامد محمديان، شجاعی، علیرضا فیضی، میثم امانی، محمود صادقی، ستاره صادقی، مسعود رضایی، پریسا قاسمی راد، نرگس پارساپور، علی مطلق، محمدحسین لبانی، محبوبه فتحی، عاطفه تیغ الهی، مجید صالحی، عباس محترمی، عیسی آذری ، علیرضا عباسی، ساسان فهیمی، فیروزه جمعه پور، امیر عنایتی، روح الله تامهری، خیرالله رشیدی، منصوره معتمدی، سیدهاشم شاکری، ساره نوروزی درونکلا، سلیمان گلی، امير عبیداوی، مهدی رضوی، زهرا ناظری، سیدمرتضی جعفری، اعظم اسلامی‌خواه، مجید امیدی راد، سیده زهرا عابدی، نرجس خاتون اندرواژ، معصومه زلیکانی، آسیه رضوانی، عاطفه رضا زاده. اخبار تکمیلی پیرامون داوری مسابقه و نتایج آن به محض دریافت از دبیرخانه منعکس خواهد شد.

بنر کتاب عکس

لایت روم