«جمع تنها» با حضور عکاسان اردبیل گشایش یافت

operator 25

نمایشگاه عکس «جمع تنها» با حضور عکاسان استان اردبیل و تنی چند از مدیران در نگارخانه قوام الدین اردبیل گشایش یافت. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، سومین نمایشگاه عکس رحمان مجرد با عنوان «جمع تنها» عصر روز سه شنبه 2 خرداد‌ماه1396، در نگارخانه قوام الدین مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل افتتاح شد. در مراسم گشایش نمایشگاه عکس «جمع تنها» علاوه بر حضور عکاسانی چون: جاوید خدمتی، حسین ملکی، هوشنگ زمانیان، داور علایی، رضا زارع، سجاد دادیور، رضا عیسی پور، فیاض بهرام، شفیع شفیعی؛ مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری، امیر رجبی؛ رییس حوزه هنری، مهدی حمیدی؛ معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اساتیدی همچون؛ خسرو حیدری، کاظم نظری بقا، نصرت آیینه چی، هوشنگ زمانیان، ناصر رهنما آذر، رحمان شاهمحمد اردبیلی، نادر حیدری حضور یافتند و از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه عکس دیدن کردند. خسرو حیدری؛ یکی از پیشکسوتان و اساتید هنر استان در ابتدای این نمایشگاه گفت: معاصر، بدیع وتعامل گرا بودن، از محور های اصلی هنر عصر حاضر است. و آن چه در یک نگاه، به چشم می آید، ایده ای است که در این نمایشگاه، دنبال می شود. حیدری افزود: به نظر می آید زمانی که با طیف وسیعی از ایده ها روبرو هستیم، هنرمند خودخواسته و بر اساس احساس مسئولیت و درک از پیرامون و شرایط، آن ها را پیشنهاد داده و یا عرضه می کند، که این، یکی از اتفاقات خوب نمایشگاه جمع تنها است. این پیشکسوت هنر بیان کرد: در هنر معاصر؛ یکی از راه های رسیدن به کانسپت و مفهوم خوب، تعاملی بودن آن است. هنر تعاملی، نقش مخاطب، هنرمند، اثر هنری و محیط را به کلی تغییر داد و تعاریفِ جدیدی را خلق می کند و امیدواریم با حضور در این نمایشگاه، از برقراری ارتباط با فضا، زمان و مهم تر از همه؛ یک تعامل گری اندیشیده شده توسط هنرمند، لذت لازم را ببرید. سومین نمایشگاه انفرادی عکس رحمان مجرد از2 تا 5 خردادماه 1396 در نگارخانه قوام الدین، واقع در اردبيل، بالاتر از ميدان بسیج، مجتمع فرهنگی هنری فدک، و با همکاری و مشارکت؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، انجمن هنرهای تجسمی و موسسه فرهنگی هنری خانه طراحان نشان نقره ای، دایر می شود و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 19 از این نمایشگاه بازدید نمایند. منبع: پایگاه عکس چیلیک #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-1.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-1.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-1 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نمایشگاه گروهی عکس «پیله» در نگارخانه نگاه

operator 57

نمایشگاه گروهی عکس «پیله» با آثاری از عکاسان از عصر روز جمعه 5 خردادماه جاری در نگارخانه نگاه گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در نمایشگاه گروهی عکاسی گالری نگاه که با عنوان «پیله» ارایه می شود یازده تن از عکاسان به عنوان صاحبان عکس ارایه اثر داشته اند. اسامی عکاسان صاحب اثر در نمایشگاه عکس «پیله» به این ترتیب عنوان است: سهیلا اسماعیلی، شهرزاد اکرمی، اشکان تیرداد، بابک حقی، علی خاتم ساز، علی سلطانی، صمد قربان زاده، مهرداد عمرانی، سام کلانتری، علیرضا مرزبان، علی یحیایی. نمایشگاه عکس «پیله» ساعت 16 روز جمعه پنجم خرداد ماه گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند تا پایان خرداد ماه جاری همه روزه به جز دوشنبه ها از ساعت 11 تا 20 از این نمایشگاه عکس دیدن کنند. گالری نگاه در تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره 64 واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

آبشار نوشهر پذیرای عکاسان علاقمند به طبیعت شد

operator 81

تنی چند از عکاسان جوان پایگاه عکس چیلیک در سفری یکروزه به استان مازندران در کارگاه عکاسی از طبیعت موضوع آبشار نوشهر را در عکس مورد ثبت و عکاسی قرار دادند. نودوششمین سفر گروهی عکاسان از سوی دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک با هدف تجربه عکاسی طبیعت و در جنگل های مازندران در قالب تور عکاسی از آبشار برگزار شد. در این سفر که با حضور 20 تن از علاقمندان به عکاسی طبیعت ممکن شد ، عکاسان در حرکتی شبانه عازم منطقه شدند و مطابق با برنامه، عکاسی شان را همزمان با صبح روز جمعه 29 اُردی بهشت ماه در مسیر رودخانه و در نهایت مسیر آبشار آغاز کردند و در ادامه پس از صرف نهار به طرف تهران بازگشتند. همسفران همراه با 96ومین سفر گروهی عکاسی و تور عکاسی چیلیک به این ترتیب معرفی می شوند: مرتضی جعفری، شیانه خوشبو، فرشته فاتحی سامی، منصوره(عارفه) حجارمنش، اعظم حشمتی، مهدی نشاط، محمد موسی زاده، مریم خداوردی، نسرین رستمی، ابراهیم باقرلو ، فاطمه کلانتری، ندا رهگذر، عرفانه سعیدیان، آمنه عبادی، راستین موسی زاده، محمدرضا خرازی، جواد میرزاپور کلیبر، سمانه میلانلو، محمد کیانی، سبحان سروری و مهدی سروری. در این سفر گروهی نماهایی با طراوت از جنگل مه گرفته، یاده راه سبز ، آبراه های سنگی، جریان آب در مسیر رودخانه، آبریزهای مسیر، آبشار دوقلو، چشمه های زلال، جلبک های دیواره آبشار و … مورد ثبت و عکس قرار گرفت و در نهایت بامداد روز شنبه 30 اُردی بهشت ماه عکاسان همسفر به تهران رسیدند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک پس از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی: مستند، مفهومی، منظره و طبیعت، روایی وگزارش، چهره، اجتماعی، معماری و … افزایش دهند. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکس های منتخب)، نشست نقد و بررسی عکس های این تور به شکل رایگان برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار می گیرند. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی از طبیعت و تجربه عکاسی از آبشار « اینـجـــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک  

نمایشگاه عکس بافت قدیمی و تاریخی بوشهر در پنج دهه

operator 71

نمایشگاه عکس بافت قدیمی و تاریخی دیرینه استان بوشهر در پنج دهه در مجموعه فرهنگی شهر بوشهر در حال برگزاری است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، این نمایشگاه عکس زیر نظر مدرسه سعادت با حضور 40 عکاس استان بوشهر برگزار شده است. اسامی عکاسان حاضر در این نمایشگاه عکس به این ترتیب معرفی شده است: محمدرضا حمزه ئیان ، حسین دهقانی ، زنده یاد ضیاء جمالی ، حسن ترازویی ، ساعد نیک ذات ، اسماعیل جاشویی ، سعید عرب زاده ، سید حسین صافی ، بهرام سعادت مهر ، محسن کیانپور ، فرزاد گیتی زاده ، ایرج حسین پور ، سعید مقدم ، هوشنگ عباسی ، سید نعمت الله رکنی ، سید رضا صافی ، محمود یوسفی ، محمد خوردبین ، حسین روشنکار ، مهتاب ابراهیم زاده ، مینا درعلی ، جواد رمضانی ، جلیل گلستانیان ، رضا جعفری ، عبدالرحمیم حفیظی ، سید محمد فاطمی ، یاسین محمدی ، حسین حیدرپور ، رضا بشکانی ، سیروس ولی زاده ، رزاق عبیدی ، ابوالفضل ادیم ، محمد گیتی زاده ، محمد جمالی ، عبدالرحیم رضازاده ، جمال سعیدی ،مهدی نیک بین ، فراز غلامزاده ، مهدی جهان افروزیان ، رضا ریشهری ، محمد سعادت مهر . علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 18 تا 21 از روز دوشنبه یکم (روز گشایش نمایشگاه) تا پایان روز جمعه پنجم خرداد ماه جاری با مراجعه به مجموعه تاریخی فرهنگی مدرسه سعادت از این نمایشگاه عکس دیدن کنند. خبر: سعید عربزاده منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس «همین حوالی2» در بندرعباس

operator 57

نمایشگاهی از آثار عکاسی تنی چند از عکاسان ایرانی با عنوان «همین حوالی2» از روز چهارشنبه 3 خرداد ماه جاری در بندرعباس گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه گروهی ، عکس هایی که ارایه شده است با گوشی تلفن همراه ثبت و ارایه شده و در گالری زنده یاد کوروش گرمساری فرهنگ سرای طوبی شهر بندرعباس به مدت سه روز به نمایش گذاشته خواهد شد. در دوره نخست این نمایشگاه که در سال ۹۵ برگزار شد آثار چهار جوان مستعد در زمینه عکاسی با تلفن همراه به نام های: مهدی دادی زاده، حسین پیغامی، مجید فیروزی و کیومرث خوش صفت به انتخاب آثار و نمایشگاه گردانی مهدی ناظری به نمایش عموم در آمد . مهدی ناظری در سال ۹۶ تصمیم به گسترش این نمایشگاه سالیانه گرفت و تعداد هنرمندان را در این نمایشگاه افزایش داد . در نمایشگاه همین حوالی۲ آثار ۱۶ عکاس به نمایش عموم گذاشته می شود . در همین حوالی ۲ از عکاسان مطرح کشور نیز به عنوان هنرمند دعوت به همکاری شده و در این نمایشگاه 16 تن از عکاسان صاحب عکس می باشند. اسامی عکاسان صاحب اثر در نمایشگاه عکس« همین حوالی۲ » به این ترتیب معرفی شده است: مجید سعیدی از تهران، رومین محتشم از ارومیه، شادی قدیریان از تهران، جلال شمس آذران از تبریز، مهدی رضوی از مشهد، صادق سوری از زاهدان، سیوا شهباز از تهران، میلاد صفابخش از کرمان، مهران مافی بردبار از قزوین، الناز امینی از کرج، خشایار جوانمردی از رشت، بهاره محمدیان از تهران، امیررضا دهقانی از بندرعباس، مهدی دادی زاده از بندرعباس، محمدهادی دادی زاده از بندرعباس، کیومرث خوش صفت از بندرعباس اشاره کرد . نمایشگاه عکس «همین حوالی2» ساعت 18:30 روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۹۶ در نگارخانه زنده یاد گرمساری بندرعباس گشایش یافته و تا ساعت 22 ادامه خواهد یافت. سایر علاقمندان می توانند تا پایان روز جمعه 5 خردادماه همه روزه از ساعت 18 تا 21 از عکس های این نمایشگاه دیدن کنند. مهدی ناظری گرداننده و کیوریتو این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه عکس به صورت تور در چندین شهر دیگر از استان های کشور در آینده به نمایش خواهد درآمد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس «جمع تنها» در اردبیل

operator 166

تازه ترین نمایشگاه عکس عبدالرحمان مجرد با عنوان «جمع تنها» در نگارخانه قوام الدین مجتمع فرهنگی هنری فدک شهر اردبیل برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، سومین نمایشگاه عکس رحمان مجرد با عنوان «جمع تنها» از روز سه شنبه 2 خرداد‌ماه 1396، در نگارخانه قوام الدین اردبیل گشایش می‌یابد. مجرّد درخصوص برپایی این نمایشگاه عکس گفت: من این مجموعه را صرفاً در مورد تلفن همراه و با استفاده از آن – و بواسطه قرار دادن لیوانِ طرح دار بین دوربین و تصویرِ موجود در تلفن همراه – کار کرده و به فرم های خاصی از تصاویر دست یافته ام، ولی مطمئناً مفهومی که مَد نظرم هست و چیزی که در عصر حاضر اتفاق افتاده، فقط شامل تلفن همراه نمی شود و محکوم شدنِ انسانِ معاصر به همزیستی با فناوری، تکنولوژی و زندگی در عصر دیجیتال اشاره می کند. مجرد که از عکاسان شناخته شده استان اردبیل به شمار می رود در ادامه اظهار داشت: در این مجموعه، من سعی کرده ام چهره هایی نامشخص- که از هر مکالمه ای در ذهن انسان ثبت می شود- را ارائه کنم. انسان اگر چه به مدد این فناوری‌ها از ارتباطات ارزان، گسترده و سریع برخوردار شده، اما نتوانسته به هدف مورد انتظار خود دست یازد. این عصر به ارتباطات مجازی و جهان ژنومی تبدیل شده است. در واقع به شکل روشن تر، انسان ها با هم اند و تنهایند و همه گی در این عصر، به «جمع تنها» تبدیل شده‌ایم. گفتنی است؛ در این نمایشگاه که تا پایان روز جمعه 5 خرداد ماه ادامه خواهد یافت، تعداد 100 قطعه عکس در اندازه 30 در 30 سانتی‌متر ارائه می شود که پیشتر نیز این آثار؛ جزو برگزیدگان نهایی نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر انتخاب شده و در موزه هنرهای معاصر تهران، به نمایش در آمده بود. رحمان مجرد؛ متولد 1363 در اردبیل است. دومین نمایشگاه انفرادی وی، با عنوان «بازپس نمایی» مهرماه 1393 در کافه گالری بوم و اولین نمایشگاه انفرادی اش با عنوان «واکنش پذیری» اردیبهشت ماه 1390 در نگارخانه قوام الدین مجتمع فرهنگی هنری فدک برپا شده بود. نمایشگاه انفرادی عکس رحمان مجرد ساعت 17 روز سه شنبه دوم خردادماه گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز جمعه از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 19 از این نمایشگاه دیدن کنند. نمایشگاه عکس «جمع تنها» با همکاری و مشارکت؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، انجمن هنرهای تجسمی و موسسه فرهنگی هنری خانه طراحان نشان نقره ای، دایر می شود. نگارخانه قوام الدین در شهر اردبیل، بالاتر از میدان بسیج، مجتمع فرهنگی هنری فدک واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی «به نام بیداری، …» در نگارخانه دنا

operator 76

نما یشگاه گروهی عکس « به نام بیداری ، تمام ِ سهم من از تو ! » عصرروز جمعه 29 اردی بهشت ماه در گالری دنا برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه گروهی که  حمید جانی پور گردآوری آثار نمایشگاه را عهده دار بوده است؛ شهرزاد اکبری، مریم حسن پور، سوده جبلی، محدثه جودکی،  فاطمه زارع، هومان صیرفی، نرگس صیدی، محمد کسایی فرد و محیا نظری صاحب اثر هستند. حمید جانی پور در متن قاب نخست این نمایشگاه به عنوان استیتمنت آورده است: بيدارى، تمام سهم من از تو! همانند سنت هميشه گى، به سرمان مى زند و مى خيزيم در لاك خودمان. چرخيدن ، از دور به نزديك و از نزديك به دور. حال!، ديگر معلوم نيست، شهر به كوه تكيه داده است يا به آسمان. اين روز ها هواى ما به شدت ابرى ست. و ما در گوشه اى نشسته ايم، مى بينيم كه همچنان حرف هاى پيشين مان را تكرار مى كنيم. تكرار … چرخيدن ، از دور به نزديك و از نزديك به دور. گاهى آن قدر خويش را دستخوش دگرگوني ها مى بينيم ـــ بى قضاوتى كه بدتر شده ايم يا بهتر ـــ و از اين تكرار، مضطرب و شگفت زده مى شويم. گاهي آن قدر، دور مى شويم كه گويى كــَــس ديگرى اين سال هاى قبل تر را زيسته است. حساس شده ايم … به اين ، چرخيدن ، از دور به نزديك و از نزديك به دور. كه گسترده ترين پديده ى زندگى ما ـــ تكرار ـــ آسمان ابرى مان را مى لرزاند. طنابى مى شود، محكم. و با دو دستش گلويمان را مى فشارد كه سكوت بماند و ديگر هيچ. چرخيدن ، از دور به نزديك و از نزديك به دور. سهم من (ما) از تو!  در حيطه ايست كه براي خويش ساخته ايم، امن يا نا امن، با اُنسی ناآگاهانه در كنار ديگران، زندگي اي مسالمت آميز خواهيم داشت. با تك تكشان، آشنا درآمده ايم و به هنگام كشف نوعى هم بستگى و ارتباط به عنوان وسيع ترين معناى مجازى، در آن زاده مى شويم، مى پروريم، هم گفتار و هم كردار مى يابيم. منِ روزمره، خارج از ميدان باور هايم و نياز هاي محيط، نه مى دانم و نه مى انديشم. مدت هاست كه از “چرخيدن ، از دور به نزديك و از نزديك به دور” دلگير نمى شوم. تك تكمان تمرين مى كنيم كه زندگى در جريان است. سنگ نشده ايم، سنگمان كرده اند … من و ما ! با اين تكرار تلخ ، همزيستى مسالمـت آميزى را شروع كرده ام، شروع كرده ايم . نمایشگاه عکس « به نام بیداری، … » ساعت 17 روز جمعه 29 اردی بهشت ماه جاری گشایش یافته و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند همه روزه -به جز شنبه ها- تا پایان روز جمعه 12 خرداد ماه 96  از ساعت ۱۶ تا 20 برای دیدار از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه مراجعه کنند. گالری روزهای شنبه تعطیل است. گالری دنا در تهران، خیابان طالقانی، خیابان سپهبد قرنی، کوچه سوسن، شماره ۴ واقع شده است. خبر: الهام زارع نژاد منبع: پایگاه عکس چیلیک

فرهنگ و آداب ایرانی اسلامی در نگاه عکاسان مازندران

operator 72

نخستین اردوی خانه عکاسان حوزه هنری مازندران در سال 96با هدف ثبت و معرفی فرهنگ زندگی روستایی و شهری ایرانی اسلامی  منطقه گردشگری «زروم» شهرستان نکا، جمعه 22 اردی بهشت 96 برگزار شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان مازندران، این سفر گروهی که با اطلاع قبلی نسبت به جامعه عکاسان استان برنامه ریزی و اطلاع رسانی شده بود با هدف به تصویر کشیدن جلوه هایی ناب از سبک زندگی ایرانی – اسلامی اهالی این خطه از استان مازندران تدارک دیده شده بود. اسامی عکاسان شرکت کننده در سفر عکاسی روستای زروم به این ترتیب معرفی شده است: میرصفی اندیکلایی، حسام صداقتی، ­علی سلحشور، منصور معصومی سنگتراشانی، سینا دلشادی، مهدی معصومی گرجی، داریوش منصوری، علی اسماعیل زاده کنعانی، مجید نیکجو، حسین بهرامی، میکاییل صادقی، حامد پراکند، عزت قربانی، محمدجواد صالحی، سمانه شیرازی، مونا سعادت نیا، نرجس خاتون اندرواژ، و حدیث هاشمیان. مهدی معصومی گرجی،  معاون فرهنگی و هنری  و مسئول خانه عکاسان این مرکز که مسئل برگزاری این سفر یکروزه عکاسی بود هدف از برنامه ریزی و اجرایی سفرهایی از این دست را چنین اظهار کرد: ثبت فرهنگ و آداب روستایی و شهری، مستندسازی سبک زندگی ایرانی-اسلامی، حفظ جایگاه زندگی خانواده ایرانی، تولید آثار فاخر هنری و شناخت استعداد های جوان، بالابردن سطح سواد بصری جامعه ، گسترش هنر عکاسی به عنوان رسانه ای گویا همواره از اهداف و افق های مهمی بوده که خانه عکاسان مازندران به دنبال تحقق و دستیابی به انها پیش رفته است. وی همچنین ضمن تقدیر از استقبال صمیمانه اساتید و عکاسان جوان از این برنامه ادامه داد: قرار است این اردوها به طور ماهیانه برگزار شود و منتخب عکس های  ثبت شده در  فصل های آینده جهت دیدار مخاطبین و علاقمندان در قالب نسخه ای کتاب در کنار سلسله تالیفات هدفمند حوزه همچون « کتاب عکس چشمه » طراحی، چاپ و ارایه شود. در این اردوی یک روزه عکاسی، عکاسان حرفه ای استان مازندران صمیمانه در کنار عکاسان جوان و هنرجویان عکاسی خانه عکاسان حوزه هنری مازندران حضور یافتند تا در یک کارگاه عکاسی در ضمن تعامل و تبادل ارتباط بتوانند تجربه های عکاسی شان را با گروه به اشتراک بگذارند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

گفت وگو با مقیم نژاد، داور پنجمین جشنواره عکس وقف

operator 42

دبیرخانه پنجمین دوره جشنواره ملی عکس وقف چشمه همیشه جاری گفت وگویی با دکتر سیدمهدی مقیم نژاد به عنوان عضوی از اعضای گروه داوران این دوره از جشنواره انجام داده است که می خوانیم. ایشان  در مورد تکرار و دوره ای بودن جشنواره های عکاسی و مقایسه آن با جشنواره های مقطعی و غیر دوره ای در کشور به عواید و خسارت ها تاکید کردند و در مورد دوره ای بودن جشنواره های رقابتی یادآور شدند: تداوم و تکرار جشنواره ها با هدف مشخص ارزشمند ، و تاثیر گذاری و نتایج حاصل از این گونه جشنواره ها بسیار بهتر از جشنواره های غیر دوره ای می باشد اما صرفا تکرار در یک جشنواره کافی نیست، تکرار جشنواره  با یک موضوع مشخص باید نتیجه رو به جلو و روند تکاملی داشته باشد  و اهداف جشنواره تنها در روال عادی برگزاری جشنواره دیده نشود. تکرار و تداوم جشنواره زمانی موثر است که علاوه بر برگزاری جشنواره و به نمایش گذاشتن آثار ، برگزار کننده ها  برای تفهیم هدفشان در برگزاری جشنواره  به عکاسان کوشش کنند. یعنی علاوه بر اجرای جشنواره، جلسات بحث و گفت و گو  میان برگزار کنندگان، ناظران ماجرا، داوران و عکاسان برگزار شود و رصدی از برگزاری یک دوره از یک جشنواره با موضوع مشخص صورت گیرد و تولیدکنندگان اثر هنری در جریان نقاط قوت و ضعف آثار خود قرار گیرند، همچنین دلیل انتخاب آثار برتر مشخص شود. و یا حتی مقایسه ای هم به لحاظ آماری و هم از نظر شیوه عملکرد عکاسان و برگزار کنندگان جشنواره انجام پذیرد. متاسفانه در جشنواره های برگزار شده چنین روندی صورت نمیپذیرد و شاهد آن بودیم که سال ها از یک جشنواره گذشته بدون اینکه در دوره های بعد شاهد  توسعه در روند برگزاری باشیم. لازم به یاداآوری است پنجمین جشنواره ملی عکس وقف چشمه همیشه جاری چندی پیش مهلت زمانی دریافت آثار را به پایان رساند و دبیرخانه در حال حاضر ه امر سامان دهی به فایل عکس های رسیده مشغول است. سایر اخبار و آمارها و اطلاعات ارسالی از سوی دبیرخانه بلافاصله پس از دریافت در بخش سرخط اخبار رسانه پایگاه عکس چیلیک به عنوان حامی رسانه ای این دوره از جشنواره منتشر خواهد شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس «طبیعت گیلان » در شهر رشت

operator 75

نمایشگاه عکس «طبیعت گیلان » از صبح روز شنبه 23 اردی بهشت ماه جاری در نگارخانه مارلیک شهر رشت گشایش یافته است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک نمایشگاه عکس « طبیعت گیلان » با آثاری از نورعلی رفاهی طولارود در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء(ص) شهر رشت در حال نمایش است. نمایشگاه عکس مذکور شامل 28 قطعه عکس در اندازه 60 در 90 سانتیمتر به صورت سیاه سفید و رنگی با محوریت طبیعت گیلان در تمامی فصول و از مناظر و زندگی روزمره افراد در ارتفاعات و ییلاقات و نوع سبک زندگیشان، آداب و رسوم و نوع پوشش آنها به نمایش در آمده است. این نمایشگاه از 23 تا 28 اردی بهشت 96 در دو نوبت صبح و عصر در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت پذیرای علاقمندان به هنر عکاسی خواهد بود. علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز پنجشنبه 28 اردی بهشت ماه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 20 از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه دیدن کنند . لازم به یادآوری است آئین اختتامیه این نمایشگاه ساعت 19 عصر پنج شنبه 28 اردیبهشت برگزار خواهد شد. گالری مارلیک در شهر رشت، ابتدای خیابان سعدی ، مجتمع خاتم الانبیا (ص) واقع شده است. خبر: عباس عاشوری منبع: پایگاه عکس چیلیک

نگاه های برتر عکاسان در کارگاه آموزشی همسفران کردستان معرفی شد

operator 498

پس از نمایش و بحث و بررسی دستاوردهای تصویری 95ومین تور عکاسی چیلیک ، نگاه های برتر تور عکاسی مستند در روستاهای اصیل کردستان با حضور عکاسان و علاقمندان معرفی شد. نشست آموزشی نقد و بررسی کیفی عکس های تولید شده در تور عکاسی و کارگاه عکاسی مستند با عنوان « روستاهای کردستان » در سالن اجتماعات پایگاه عکس چیلیک برگزار شد. نقد و بررسی آثار عکاسان همسفر با نود و پنجمین تور عکاسی چیلیک به مقصد روستاهای اصیل با بافت سنتی در حوزه استان کردستان ، با حضور عکاسان همسفر و سایر علاقه مندان به حضور در این نشست آموزشی ، برگزار و پس از بحث و گفت وگو پیرامون عکس ها ، نگاه های برتر این تور عکاسی معرفی شدند. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » (Chiilick.com) در این نشست که عصر چهارشنبه 20 اردی بهشت ماه جاری برگزار شد ، ابتدا عکاسان همسفر با حضور میهمانان متقاضی حضور در این جلسه ، پس از مشاهده گزارش تصویری از نگاه عکاسان همسفر ، پیرامون موارد کمی و کیفی این سفر به طرح نظر پرداختند و در ادامه با نمایش عکس های دریافتی از سوی عکاسان همسفر به عنوان عکس های منتخب همسفران ، دربارۀ عکس ها و موارد فنی و ساختار زیبایی شناختی آثار به ارایه نظر و سعی در نقد فنی ، حسی و ساختاری عکس ها پرداختند. عکاسان همسفر با 95ومین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک با حرکتی شبانه از تهران، عکاسی خود را از صبحگاه روز سه شنبه پنجم اردی بهشت ماه با رویکردی مبتنی بر عکاسی مستند  و عکاسی مفهومی ، در وسعت روستاها و فعالیت روزمره روستانشینان منطقه آغاز کردند و تلاش کردند با وجود شرایط جوی موجود، عکس هایی هر چند موفق تر با رنگ و فرم و حس را از فعالیت کُردزبانان هموطن ساکن در مناطق مرتفع استان کردستان تهیه کنند. #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; } #gallery-2.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-2.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-2.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-2.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-2.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-2.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-2 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نگاه برتر 95امین تور عکاسی چیلیک ، کردستان | عکاس: محمدرضا خرازی نگاه برتر 95امین تور عکاسی چیلیک ، کردستان | عکاس: اعظم حشمتی نگاه برتر 95امین تور عکاسی چیلیک ، کردستان | عکاس: مهری راستقدم پیش از پرداختن به نقد عکس ها نکات لازم پیرامون شیوه مشاهده اثر و نوع نقد برای حاضرین تبیین شد و عکس هایی که عکاسان همسفر به عنوان منتخب برای نقد و تحلیل انتخاب شده بود، ارایه شد و با صرف زمان لازم، نسبت به بررسی هر یک از عکس ها تلاش شد تا نشانه ها و نمایه های زیبایی یک عکس خوب و موفق را در کادرهای مورد نمایش مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. پایان بخش برنامه های مورد نظر در این نشست انتخاب نگاه های برتر با رای و نظر حاضرین بود که به ترتیب عکس های : محمدرضا خرازی ، اعظم حشمتی، مهری راست قدم، سید ایمان میری، مریم همتی و نیلوفر زارعی مورد کسب آرای اکثریت حاضرین در نشست قرار گرفت. #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-3.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-3.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; } #gallery-3.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 2 , 2 , 2 , 0.3); } #gallery-3.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 2 , 2 , 2 , 0.3); } #gallery-3.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 2 , 2 , 2 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#020202; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#020202; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#020202; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-3.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-3.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-3.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-3 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); همچنین در بخش سعی و نگاه از عکاسانی چون: قاسم باطنی ، نسرین رستمی ، مریم خداوردی ، ابراهیم باقرلو ، مهدی سروری تقدیر به عمل آمد . اشاره به مسایل فنی و تکنیکی در عکاسی از موضوعی چون عکاسی مستند و نقش آفرینی نمادها و نشان ها در ایجاد انتقال پیام و معنا و ساخت پیام در مضامینی چون عکاسی مستند و اِنگاره های مستندگاری در این نوع از عکاسی در حین شناخت آن و ثبت لحظه قطعی از جمله مواردی بود که در حین گفت و گو ها مطرح و بدان پرداخته شد. لحظه شناسی در درک موقعیت حضور موضوع مستند و ثبت بهنگام در عکاسی مستند نیز از دیگر مواردی بود که با توجه به عکس های در حال بررسی به انها پرداخته شد. #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-4.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-4.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; } #gallery-4.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 2 , 2 , 2 , 0.3); } #gallery-4.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; background:rgba( 2 , 2 , 2 , 0.3); } #gallery-4.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; background:rgba( 2 , 2 , 2 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#020202; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#020202; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#020202; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-4.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-4.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-4.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-4 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); همچنین دخالت نشانه های دارای بار مفهومی در چیدمان و ترکیب عناصر عکس و دستیابی به مرحله ای از بیان در عکاسی همراه با حس و پیام ، دقت در نشانه ها و شناسایی هر یک در عکاسی مستند و ارتباط میان عکاسی مستند تا عکاسی آمیخته با حس و تکنیک در موقعیت های مستند ، نقش رنگ و خاکستری ها در عکاسی مستند و محیطی کارگری و انباشته از نیروی در جریان فعالیت ، نقش خلاقیت در معرفی یک نگاه نو و … به عنوان ملاک های ارزیابی عکس ها مورد طرح قرار گرفت و در نهایت آثار منتخب همسفران از نگاه حاضرین این نشست با صرف زمان کافی مورد سعی در نقد و تحلیل فنی و بصری و محتوایی قرار گرفت. مسئولیت راهبری جلسۀ نشست نقد تور و ارزیابی آثار عکاسان را « مهدی سروری » عهده دار بوده است . لازم به یادآوری است در این نشست آموزشی رایگان ، عکس های : نیلوفر زارعی، مهری راست قدم، مریم خداوردی، نسرین رستمی، اعظم حشمتی و قاسم باطنی، ابراهیم باقرلو، محمدرضا خرازی، سید ایمان میری و مهدی سروری با حضور میهمانان: ندا رهگذر و الهه علیرضالو مورد تحلیل فنی و بررسی بصری و بحث و گفت و گو قرار گرفت . منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس «کمان» در مشهد

operator 38

نمايشگاه گروهى عكس « کمان » از علاقمندان جوان كانون گسترش عكاسى خراسان عصر روز پنجشنبه ٢١ اردی بهشت ماه جاری در گالرى سروش مشهد افتتاح مى شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، ” كمان ” نامى است براى گروه عكاسان زير بيست سال كه دوره هاى آموزشى عكاسى خود را با كلاس هاى نوشين وفادار آغاز کرده اند . اين نام از سال ١٣٨٦ به هنرآموزان جوان كانون گسترش عكاسى تعلق گرفت. کمان ، تابستان هر سال ده ها دانش آموز به اين گروه مى پيوندند كه هم اكنون بسيارى از آنها دانشجويان رشته هاى هنرى هستند و از جرگه واحد كودك و نوجوان كانون گسترش عكاسى جدا شده اند. نوشين وفادار درباره وجه تسميه اين نام براى عكاسان جوان كانون گسترش عكاسى می گويد: اعضاى گروه كمان هركدام ” آرش “ى هستند كه می تواند با كمانِ هنر ، خوآگاهى اش را به بشريت اهدا كند. وفادار عقيده دارد ارايه آثار جوانان در غالب نمايشگاه ؛ نسل نوى عكاسان ايران را به جامعه معرفى می كند و نيز به خانواده هاى دانش آموزان اين امكان را مى دهد كه در انتخاب رشته تحصيلى آينده فرزندان خود آگاهانه تر تصميم گيرى كنند. روز افتتاحيه پنجمين نمايشگاه گروه كمان نشان (لوگوى) جديد گروه که توسط جواد صابری طراحی شده است، رونمايى خواهد شد. اسامی عكاسان شركت كننده در اين نمايشگاه به این ترتیب اعلام شده است: صادق اشرف زاده، امين اكبريه، نيايش اله داد، باران توجهى، پوريا خليليان، زهرا دزيانى، هستى رسولى، مبينا سلطانى، هانا ظهيرى، سما فروهى، هيوا كالايى- و نيكتا مرادى. در نمایشگاه عکس کمان مسئولیت مشاورهنرى: بر عهده: مسعود توجهى و ويرايش عكس ها بر عهده: فرشيد دلارامى است. همچنین طراحی گرافيك را آزيتا رييسى  و طراحی نشان (لوگو) را جواد صابرى بر عهده دارد. نمایشگاه گروهی عکس کمان عصر روز پنجشنبه 21 اردی بهشت ماه گشایش یافته و علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز سه شنبه 26 اردی بهشت ماه از ساعت 10 تا 12 و 17 تا 20 از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه دیدن کنند. نگارخانه سروش در استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان فلسطین یکم، شماره 71 واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

چاپ دوم کتاب « نمادها و نشانه ها » منتشر شد

operator 55

چاپ دوم کتاب « نمادها و نشانه ها » جستاری در معانی پنهان نمادها ، اثر ت.ا.کنر با ترجمه کیارنگ علایی منتشر شد و به دفتر پایگاه عکس چیلیک رسید. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، این کتاب در شش بخش به بررسی معانی پنهان نمادها در هنر، معماری، محیط زیست، قدرت، اسرار، رنگ ها  و اعداد می پردازد و به بازشناسی نمادهای پنهان در بخشی از آثار هنری دوره های باروک، رمانتیک، رنسانس و قرون وسطا می پردازد. کیارنگ علایی مترجم این کتاب درباره چاپ دوم نمادها و نشانه ها ضمن تایید این خبر اظهار داشت: « این کتاب در حوزه نشانه شناسی است و به تنوع نشانه ها، قواعد حاکم بر نشانه ها و فرایند تولید و مبادله و تعبیر آنها می پردازد، ترجمه این کتاب حدود دو سال زمان برد. از اینکه این کتاب نظری در زمانی کوتاه مورد توجه علاقه مندان قرار گرفت بسیار خوشحالم. این کتاب درباره انتقال معانی علائم، نشانه‌ها و نمادها است. نمادهایی که حاصل پیوند یک یا چند نوع تجربه، فرهنگ و دانش بشری است و اگرچه در گذشته‌های دور ریشه ‌دارند، اما  بخشی از تجربه های روزانه انسان به شمار می‌روند و زمینه‌ای  برای درک بهتر فرضیه ها و یافته ها را فراهم می‌سازند، چرا که نمادها قادر به انتقال پیامی صحیح میان اقوام مختلف با وجود تضاد فرهنگی میان آن ها هستند. اساس پدیدار شدن نمادها و تکرار آنها در فرهنگ های مختلف، معنابخشی به تصورات آدمی است. نمادها در سامان بخشیدن به زندگی، بیش از حد تصور توانایی دارند. نماد ها در تمام وقایع ساده زندگی و امور درونی انسان جریان دارند و آشنایی با آن ها درک بهتری از این هستی پیچیده را فراهم می سازد. نمادها نشانه هایی هستند که به شکلی گسترده مورد قبول عموم مردم از فرهنگ های مختلف اند و از این بابت که شکلی از تفکر بدون کلمه و گفتار هستند، قابل توجه و تامل اند. از طرف دیگر مطالعه نمادها، پیوندهای دیرین انسان را با طبیعت، اساطیر و باروهای دینی گوشزد می کند.» در بخش هنر این کتاب آمده است: « هنر نمادین ترین شیوه بیان واقعیت است. یک عکس رنگی به همان اندازه واقعی است که یک اثر هنری واقعی می نماید، چرا که عکس نیز این پیام را می رساند که یک شیء یا شخص برای لحظه ای در شرایط نوری معین از زاویه ای خاص چگونه به نظر رسیده است. اما همه ماجرا این نیست، چرا که عکس ها هیچگاه نتوانسته اند کل سوژه را نمایش دهند و ما را به جامعیتی درباره چگونگی احوال سوژه و پیرامون آن برسانند. به این دلیل در این تقلیل اطلاعات، هر یک از عناصر موجود در قاب می تواند نمادی از مفاهیم مختلف باشد». این کتاب توسط مترجم تقدیم شده است به: دانشجویان و هنرجویان عکاسی در ایران که روح عکاسی را زنده نگه می دارند. کتاب نمادها و نشانه ها دربرگیرنده هفتاد عکس از موضوع ها و آثار هنری نگهداری شده در موزه ها است که با تحلیل هایی کوتاه، به خاستگاه الهام و شکل گیری اثر، نیت و تفکر هنرمند و رمزگان معانی و مفاهیم نهفته در آن اشاره شده است. از جمله آثار مورد مصداق در این کتاب باید به آثار پابلو پیکاسو، میکل آنژ، لئوناردو داوینچی، جوتو دی بوندونه، فرانسیسکو گویا، گاسپار دیوید فردریچ، جیان لورنزو برنینی، پیتر پل روبنس، یوهانس ورمیر، دوناتلو، جیوانی پیرانسی و ویکتور دنی اشاره کرد. کتاب « نمادها و نشانه ها » جستاری در معانی پنهان نمادها اثر ت.ا.کنر با ترجمه کیارنگ علایی به شماره شابک: 3-1-48079-600-978 با قطع رقعی در 160 صفحه به طراحی گرافیک «سعید مزینانی» در انتشارات کتاب پرگار با شمارگان 1000 نسخه چاپ و منتشر شده و جهت معرفی در اختیار « پایگاه تخصصی کتاب عکس » قرار گرفته است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمودار مشارکت استان ها در جشنواره عکس وقف منتشر شد

operator 97

در آستانه پایان یافتن مهلت شرکت در جشنواره عکس وقف چشمه همیشه جاری، نمودار مشارکت عکاسان از استان های کشور منتشر شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در حالی که کمتر از دو روز دیگر فرصت شرکت و ارسال فایل به دبیرخانه پنجمین جشنواره عکس وقف، چشمه همیشه جاری باقی مانده است دبیرخانه این جشنواره با ارسال نمودار مشارکت استانی عکاسان از سراسر کشور به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک، بالاترین نرخ مشارکت عکاسان را از استان های سراسر کشور معرفی کرد. در متن ارسالی از سوی این دبیرخانه آمده است: در حالیکه در آخرین روزها همچنان دریافت فایل عکس و آثار عکاسان به پنجمین دوره جشنواره ملی عکس وقف، چشمه همیشه جاری با موضوع وقف و ثمرات آن همچنان ادامه دارد، میزان مشارکت عکاسان از استان های مختلف کشور مورد تعیین سطح آماری قرار گرفت. این در حالی است که دبیرخانه در فرصت تنها 48 ساعت مانده به پایان موعد دریافت فایل عکس متقاضیان شرکت در جشنواره عکس وقف، این نمودار را در اختیار عکاسان و علاقمندان قرار داد. این اطلاعیه در انتها یادآور شد: علاقمندان می توانند تا پایان آخرین زمان از روز چهارشنبه 20 اردی بهشت ماه همچنان آثارشان را در سایت جشنواره به نشانی: www.oghaffestival.ir بارگزاری کرده و ارسال نمایند . استان تهران تا به اینجا بالاترین آمار ارسال آثار را ازآن خود کرده و بعد از آن استان همدان که میزبان این جشنواره می باشد دومین استان با ارسال بالا از سویشرکت کنندگان تعیین شده است. بعد از استان های تهران و همدان، استان های: فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی این نمدار قرار گرفته اند. امید است با تداوم برگزاری چنین جشنواره هایی شاهد یکدلی و همبستگی هر چه بیشتر اهالی ایران زمین باشیم و اقوام مختلف در شهر های مختلف همواره در کنار هم در چنین رویداد های فرهنگی شرکت کنند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

روستاهای اصیل کُردنشین کردستان میزبان عکاسان شدند

operator 195

نودوپنجمین سفر گروهی عکاسان از سوی دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک با هدف مستندنگاری زندگی روزانه و فعالیت کارگران روستانشین در قالب تور عکاسی از کردستان گذشت. در این سفر که با حضور 16 تن از علاقمندان به عکاسی مستند ممکن شد ، عکاسان در حرکتی شبانه، برنامه عکاسی شان را همزمان با صبح روز سه شنبه 5 اُردی بهشت ماه در نخستین روستای هدف گذاری شده آغاز شد و در ادامه پس از استراحتی کوتاه و صرف غذای محلی منطقه برنامه عکاسی گروه ادامه یافت. در این سفر گروهی نماهای داخلی و بیرونی زندگی و تزئین بر اساس فرهنگ و هنر و آداب زیستی و اقلیمی منطقه و همچنین معماری و طبیعت موقعیت کوهستانی روستاها مورد ثبت و عکس قرار گرفت و در نهایت شامگاه پنجشنبه 7 اُردی بهشت ماه عکاسان همسفر به تهران بازگشتند. همسفران همراه با 95ومین تور عکاسی چیلیک به این ترتیب معرفی می شوند: مهری راست قدم، محمدسعید ثابت قدم مقدم، مریم خداوردی، شاهو کریمیان، نوشین نامداری، قاسم باطنی، مریم همتی، نیلوفر زارعی، اعظم حشمتی، سهیلا(طلا) خانمیرزائی، طیبه خداوردی، نسرین رستمی، ابراهیم باقرلو ، سیدایمان میری، محمدرضا خرازی و مهدی سروری. مدیریت پایگاه عکس چیلیک خود را موظف می داند به واسطه همدلی های به عمل آمده از مردمان شریف و میهمان نواز روستاهای هدف در طول مسیر نهایت قدردانی را داشته و از پشتیبانی ها و همراهی: شاهو کریمیان، مهربان بکری، محمدآیت مرادیانی، شوآن دشت بومی ، کیومرث اسلامی، فرخ شریفی و سالم فتحی نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشد. بنابر برنامه ریزی ها، منتخب آثار عکاسان شرکت کننده در مجموعه تورهای عکاسی از کردستان، در قالب نمایشگاهی گروهی ارایه خواهد شد. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک پس از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی: مستند، مفهومی، منظره و طبیعت، روایی وگزارش، چهره، اجتماعی، معماری و … افزایش دهند. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکس های منتخب)، نشست نقد و بررسی عکس های این تور عصر روز چهارشنبه 20 اُردی بهشت ماه برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار می گیرند. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از: عکاسی از آبشار،  شالی و شالی کاران، عشایر شاهسون اردبیل، غروب ماسوله و صبحگاه قلعه رودخان، طبیعت پاییزی جنگل های گلستان ، کویر شهداد، آبگیر الندان، روستا و کویر ورزنه، غار کتله خور، جزیره قشم، نهارخوران گرگان، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، طبیعت آستارا، و … در دست هماهنگی وطراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی از روستاهای کردستان (در حال گردآوری و بارگزاری) « اینـجـــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

عکس استاد کوچکپور به موزه دورهمی اهدا شد

operator 98

یک قطعه عکس از آثار عکاس حرفه ای استان گیلان از سوی فاطمه هاشمی بازیگر به عنوان میهمان برنامه دورهمی به موزه دورهمی اهدا شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک برنامه تلویزیونی دورهمی با اجرای مهران مدیری که از جمله برنامه های پرمخاطب شبکه نسیم می باشد که در نوبت پخش شامگاه پنجشنبه 14 اردی بهشت ماه پذیرای حضور فاطمه هاشمی به عنوان میهمان برنامه شد. مطابق با رسم این برنامه در انتهای گفت وگو و طرح پرسش های مهران مدیری با فاطمه هاشمی، میهمان برنامه هدیه ای را به موزه دورهمی اهدا می کند که در نهایت عواید فروش آن صرف اهداف خیریه برنامه می شود. فاطمه هاشمی در این بخش خود را متولد بهمن ماه سال 1347 در شهرستان بندرانزلی استان گیلان خواند به حضور هنرمند عکاس استاد محمد کوچکپور کپورچالی عکاس برجسته و نامدار استان گیلان اشاره کرد که سوابق درخشانی هم در برگزاری نمایشگاه های عکس از آیین ها و فرهنگ زندگی روستانشینان مناطق ییلاقی شهرستان های کپورچال و بندرانزلی و سایر نقاط استان دارد. این بازیگر دریافت یک قطعه عکس از آثار استاد کپورچالی را با موضوع « غروب خورشید در ساحل دریاچه خزر » با کسب اجازه از محضر ایشان به موزه دورهمی تقدیم کرد که با استقبال حاضرین و مجری برنامه مواجه شد. در انتهای این بخش از برنامه این بازیگر طنز تلویزیون، خواستار دعای خیر تمامی حاضرین و هموطنان برای سلامتی استاد پیشکسوت عکاسی گیلان محمد کوچکپور کپورچالی شد که چندی است در بستر و دوران استراحت پس از مداوای پزشکی بسر می برند. محمد کوچکپور کپورچالی متولد سال 1334 روستای کپورچال از توابع شهرستان بندرانزلی است که در طی سالهای 1366 تا 1386 از جمله فعال ترین عکاسان کشور در حوزه قوم نگاری و نمایش عکس و آثار به شمار می رود. کتاب عکس «گیلان بهشت طبیعت» دربرگیرنده عکس های این عکاس هنرمند از مجموعه آثار ایشان پیرامون فرهنگ و آیین و طبیعت و مردم استان گیلان است و از موفق ترین سوابق حضور آثار وی می توان به: برگزیده شدن عکس های کوچکپور در 4 دوره جشنواره عکس یونسکو اشاره کرد. استاد محمد کوچکپور کپورچالی چندی پیش به دلیل کنترل بیماری و طی درمان در یکی از بیمارستان های تهران بستری بودند و در زمستان سال 1395 از سوی انجمن عکاسان رشت مورد تقدیر و عیادت قرار گرفتند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

همزمان با نمایشگاه از کتاب عکس «جنگ خاموش» رونمایی شد

operator 50

آیین رونمایی کتاب و نمایشگاه عکس های سید محمدمهدی حسینی با موضوع تحریم های دارویی ایران، عصر چهارشنبه 13 اردی بهشت ، در  خانه عکاسان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این مراسم که با حضور تنی چند از عکاسان و علاقمندان برگزار شد مهدی حسینی با اظهار خوشحالی از حضور مدعوین، کتاب حاضر را مجموعه ای از ابعاد متفاوتی از تحریم های غیرانسانی کشورهای استکباری علیه کشورمان خواند. سید مهدی حسینی عکاس این مجموعه با تقدیر از محمدمهدی رحیمیان، فرهاد سلیمانی و محمد نوروزی که در امر انتخاب عکس های نمایشگاه و کتاب متحمل زحماتی فراوان شدند، به سختی ها و تلخی های ثبت این تصاویر با اشاره به بازی دوگانه دولتمردان کشور آمریکا پرداخت و گفت: رییس جمهور آمریکا پای سفره هفت سین ایرانی می نشیند و نوروز را به ما تبریک می گوید و بزرگترین جنایت انسانی را با تحریم داروها در حق بیماران و مردم ما روا می دارد. پس از رونمایی از کتاب عکس جنگ خاموش، فرهاد سلیمانی عکاس و استاد دانشگاه هنر از مدیر خانه عکاسان حوزه بابت حمایت چند باره از جوانان با استعداد که در حمایت جهت دیده شدن کارشان مشکل جدی داشتند، نقدیر و تشکر کرد. در مراسم رونمایی از کتاب و گشایش نمایشگاه عکس سیدمحمدمهدی حسینی ریاست دانشگاه هنر برلین هم حضور یافت و به دیدار از عکس های ارایه شده پرداخت. دیدار از این نمایشگاه تا پایان روز چهارشنبه 20 اردی بهشت ماه جاری ، همه روزه از ساعت 9 تا 18 امکانپذیر است. نگارخانه شماره یک خانه عکاسان حوزه در تهران، انتهای غربی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس « میرا » در دانشکده خبر

operator 211

نمایشگاه گروهی عکس « میرا » دستاورد نگاه دانشجویان در حال تحصیل در دانشکده خبر بعدازظهر پنجشنبه 14 اُردی بهشت ماه جاری در نگارخانه دانشکده خبر گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، نمایشگاه گروهی عکس « میرا » به مناسبت گشایش گالری دانشکده خبر تهران از روز پنجشنبه 14 اردی بهشت ماه جاری به مدت 10 روز برگزار خواهد شد. عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه عکس به این ترتیب معرفی شده اند: سهند بادلی ، مرتضی حسنی ، علیرضا ششمانی ، سامان عباسی ، غزاله عمیدی ، علی کاظمی ، نسام کشاورز ، سعید گادیاری ، آیدا نخلبند ، کاوان یونسی . مدیریت دانشکده خبر را عکاس پیشکسوت « محمدمهدی رحیمیان » از اساتید صاحب کسوت برعهده دارد و مسئولیت گردآوری و ارایه عکس ها را در این نمایشگاه گروهی « اشکان تیرداد » برعهده دارد. گشایش این نمایشگاه عکس ساعت 16 روز پنجشنبه 14 اردی بهشت ماه جاری در محل نگارخانه دانشکده خبر انجام شده و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند تا پایان روز 24 اردی بهشت ماه همه روزه از ساعت 10 تا 19 از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه دیدن کنند. نگارخانه دانشکده خبر در: تهران، ضلع شمال غربی میدان ولیعصر(عج)، دانشکده خبر واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

تور یک روزه جنگل پیمایی و عکاسی از آبشار

operator 106

دفتر پایگاه عکس چیلیک در تازه ترین دور طراحی، برنامه ریزی و برگزاری سفر گروهی عکاسی ، تور یک روزه جنگل پیمایی و عکاسی از آبشار را در برنامه آتی خود قرار داد. تور کارگاهی تجربه عکاسی طبیعت در جنگل های حاشیه ای شهرستان های نوشهر و چالوس در استان مازندران با موضوع کارگاه آموزشی عکاسی طبیعت برگزار می شود. پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) پس از گذر از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، در نظر دارد تا جهت دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری تورها، نودوششمین تور عکاسی این مرکز را به همراه پیاده پیمایی معبر جنگلی ظرف روز جمعه 29 اردی بهشت ماه جاری با حضور عکاسان و علاقمندان به عکاسی از آبشار و آموزش های ویژه ایجاد جلوه های خاص تصویری برگزار می شود. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک »  شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند و مردم شناسی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. لازم به تاکید است برنامه ریزی، طراحی، اطلاع رسانی و برگزاری تورهای عکاسی چیلیک، مستقل صورت گرفته و مراتب اطلاع رسانی آن برای حضور همسفران در سطوح گوناگون: دانشجویان، علاقه مندان، هنرجویان، عکاسان و … از طریق دفتر پشتیبانی این رسانه خواهد بود. این در حالی است که همسفران با مشارکت در انعکاس گزارش تصویری تور عکاسی و حضور در دفتر « پایگاه عکس چیلیک » نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. لازم به ذکر است با توجه به ظرفیت محدود و اولویت حضور همسفران، ضرورت دارد تا متقاضیان هر چه سریعتر نسبت به اعلام حضور و تکمیل فرم ثبت نام در این تور اقدام نمایند. تورهای آتی « پایگاه عکس چیلیک »  با هدف عکاسی از: نشاء شالی و شالیکاران ، ییلاق ماسال، طلوع در کویر ، عکاسی پاییزی، ماهیگیران خزر ، آبگیر الندان، ارومیه، تالاب های انزلی، پل ورسک و شیرگاه، طبیعت جنگلی کپورچال، جزیره قشم، آجرپزی و خشت زنی، اردبیل، تبریز و کندوان و … در دست هماهنگی وطراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 88348824 (مسئول تور09122797717) تماس حاصل نموده و یا برای اعلام حضور و همچنین ثبت نام در تور عکاسی طبیعت و عکاسی از آبشار « ایـنجـا » کليک کنند.

پایان جشنواره اخلاق پس از چهار سال

operator 39

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال ، جشنواره عکس اخلاق ، به کار خود پایان داد. جشنواره عکس منطقه ای « اخلاق و نقش اخلاق در پیشگیری از اعتیاد »، که با حمایت مالی اداره مبارزه با مواد مخدر و همیاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان، دراواخر سال 1391 شروع بکار کرد ، سرانجام  به کار خود پایان داد ونفرات برترخود را معرفی کرد. هدف اصلی این جشنواره نهادینه ساختن اخلاق اسلامی وهمچنین نشان دادن اهمیت نقش اخلاق در پیشگیری از معضل اعتیاد بود و در دو بخش مجموعه عکس و تک عکس برگزار شد. هنرمندان برتر بخش مجموعه عکس: سنا مصفایی و لیلا زمانی نیا. هنرمندان برتر بخش تک عکس: شهاب خوانساری و محمد شفایی نجف آبادی اسامی دیگر هنرمندانی که عکسهایشان به نمایشگاه راه پیدا کرد: سنا مصفایی، بیتا رهنما، سهیلا تمیزی، یونس کلاهدوز، اصغر صامتی، روح الله جوانی، رامین راج، مهیار رحمت، نادر حیدری دشتستانی، مجید حجتی، بهنام زهری.  به هریک ازنفرات برتر بخش مجموعه عکس و تک عکس مبلغ پانزده میلیون ریال اهدا شد وحق التالیف هرعکس مبلغ یک میلیون وهفتصد هزار ریال پرداخت گردید. داوری این جشنواره به عهده آقایان: اسماعیل عباسی ، محمد ستاری ومهدی وثوق نیا بود که در تاریخ 28 مرداد ماه سال 1392 انجام پذیرفت. علت تاخیر چهار ساله اجرای این برنامه، پرداخت نکردن وجه قرارداد بطور کامل توسط کارفرمای واسطه جشنواره بوده است که سرانجام با دریافت بخش اعظم مطالبات (نه بطور کامل)، جوائز و حق التالیف های هنرمندان پرداخت شد. در پایان ذکر این نکته لازم است که اگر چه پرداخت حقوق مادی هنرمندان بخشی از وظیفه برگزارکننده این جشنواره بوده است، ولی برگزاری آئین اختتامیه و اجرگزاری هنرمندان عزیز نیز از ارزش های این جشنواره بود که متاسفانه! با وجود تلاشهای زیاد، به دلیل برخی از بد اخلاقی ها انجام نشد. از کلیه افرادی که در این راه طولانی یاری مان دادند ،تشکر کرده وحسابرسی خاطیان را به خدای بزرگ می سپارم ، هر چند که اسامی اشخاص وانجمن های به ظاهر فرهنگی خاطی ، که حقوق هنرمندان عزیز را ضایع کردند، نزد اینجانب محفوظ است. به امید روزی که روند برگزاری جشنواره های فرهنگی در کشورمان قانونمند گردد. دبیر جشنواره  افشین آذریان                             اردی بهشت ماه 1396 منبع: پایگاه عکس چیلیک