عنوان نمایشگاه:

آبستره

نوع نمایشگاه : انفرادی
تعداد قطعه : 24
نوع رنگ : رنگی
نام عکاس : مهدی قلی پور سلیمانی
قاب اول :

خوب که به مجموعه این عکس هام نگاه می کنم می بینم که تمام اونها رو با ی نگاه فرمالیستی دیدم.

عکس هایی سرشار از فرم و رنگ، عکسهایی سراسر شادابی و نشاط و این در حالیه که من غالبا سعی کردم که عکسام سیاه و سفید کار بشن!

اگر چه این بار از چیزهایی عکاسی کردم که به نظر می آد پیر و فرتوت شدن و شاید هم زنده نباشن ولی…

برای اینکه یاد بگیرم دنیای اطراف خودم رو چه جوری نگاه کنم،

باید یاد بگیرم به هر چي نگاه زنده و پویا داشته باشم تا بتونم ازش زندگی خلق کنم،
زندگي كه شايسته اون شرايطه !

بايد باور كنم كه تو هر شرايطي ميشه بهترين بود.

فهرست