آقائی محمدرضا (اُمید)

آقائی محمدرضا (اُمید)

امید آقایی عکاس ایرانی - پرترهنام: امید (محمدرضا)

نام خانوادگی: آقائی

 

 

 

بیوگرافی:

متولد شیراز هستم و عکاسی را از سال 1365 آغاز کردم.

 

سوابق اجرایی و هنری:

نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1377
نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1379
نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1380
نمایشگاه عکس فارس، انفرادی – خانه زینت الملک 1381
نمایشگاه عکس گروهی – اولین بازار گردشگری خاور میانه 1381
نمایشگاه عکس گروهی – دومین بازار گردشگری خاور میانه 1382
نمایشگاه عکس عاشورا، گروهی – مسجد نصیر الملک 1383
نمایشگاه عکس انفرادی – سومین بازار گردشگری خاور میانه 1383
نمایشگاه عکس انفرادی – گنکره بزرگ فارس شناسی 1384
نمایشگاه عکس فارس، انفرادی – خانه زینت الملک 1385
نمایشگاه عکس هفته گردشگری، گروهی – باغ مهر جوان 1386
نمایشگاه عکس انفرادی – چهارمین بازار گردشگری خاور میانه 1386
نمایشگاه عکس هفته گردشگری، انفرادی – حافظیه 1387
نمایشگاه عکس انفرادی – پنجمین بازار گردشگری خاور میانه 1387
نمایشگاه عکس هفته فرهنگ شیراز در اهواز، انفرادی 1388
نمایشگاه عکس هفته میراث فرهنگی، انفرادی – خانه زینت الملک 1388
نمایشگاه عکس هفته فرهنگ شیراز در نیکوزیای قبرس، انفرادی 1388
آثار چاپی – عکاسی برای 17 عنوان کتاب
دانش نامه آثار تاریخی فارس – گروهی 1384
موزه های فارس- گروهی 1384
شیراز خال رخ هفت کشور 1385
راهنمای گردشگری فارس 1385
راهنمای شیراز – گروهی 1386
حافظ 1386
راهنمای بازدید از پاسارگاد و نقش رستم – گروهی 1386
شیراز شهر جاویدان – گروهی 1386
فارس – گروهی 1386
تخت جمشید 1387
رشک بهشت، چشم اندازهای سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس – گروهی 1387
شیراز شهر راز – گروهی 1387
نقش دست، گذری بر صنایع دستی فارس 1387
نارنجستان و خانه زینت الملک – گروهی 1388
شیراز شهر آسمانی – گروهی 1388
فارس به زبان ژاپنی 1388
دلشدگان هنر1388
عکاسی سازه های آبی استان جهت موزه آب 1388
چاپ بیش از 40 عنوان کارت پستال و پوستر
چاپ بیش از 50 عنوان بروشور آثار و شهرستان های فارس
دوره یکساله فیلمسازی، انجمن سینمای جوان 1365-1366
شرکت در جشنواره فیلم وحدت تبریز 1374
شرکت در جشنواره فیلم سینمای جوان تهران 1375
شرکت در جشنواره فیلم سینمای جوان شهرکرد 1376
ساخت مجموعه مستند تلویزیونی در 60 قسمت، شبکه استانی – « گفته ها و نا گفته های شیراز» 1380
ساخت مجموعه مستند تلویزیونی در 26 قسمت، شبکه استانی – « فارس سرای من» 1381
ساخت آنوس دومین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1382
ساخت تیزر سومین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1383
ساخت تیزر کنگره بزرگ فارس شناسی 1384
ساخت فیلم راهنمای بازدید از موزه تاریخ فارس 1384
ساخت آنوس و تیزر چهارمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1386
ساخت آنوس و تیزر پنجمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1387
ساخت آنوس ششمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1388
ساخت گزارش عملکرد پروژه کارخانه اطهر آب شیراز 1388
مسئول سمعی و بصری بنیاد فارس شناسی به مدت 12 سال 1375 تا 1387

دیدگاهتان را بنویسید