عکاسی پایه

عکاسی هم مانند هر فن و هنر دیگری نیازمند طی مراحل آموزش و کسب دانش است و مجال تجربه.
دانش عکاسی دربرگیرندۀ موارد روشن و واضحی است که از آن به عنوان « عکاسی پایه » یاد می شود.
در نظام آموزشی طراحی شده « پایگاه عکس چیلیک » سعی بر این است که مراحلی کاربردی برای هنرجو تعریف شود و زمان هنرجو تنها به قدر و نیاز آنچه ضرورت به آموزش و محاسبه و تمرین دارد، صرف شود.
هنرجو در این نوع آموزش طی سه دوره نخست، دوم و سوم مواردی از « عکاسی پایه » و « اصول عکاسی » را فرا می گیرد و توصیه می شود که در کنار این دوره ها نسبت به آموختن دوره آموزشی نرم افزار لایت روم نیز اهتمام ورزد.
دوره نخست آموزش « عکاسی پایه » شامل: آشنایی با عکاسی، ساختمان دوربین، عوامل ثبت، سطح حساس، روش محاسبه و تطبیق، نور لازم و نور کافی، …
دوره دوم آموزش تکمیلی « عکاسی پایه »  شامل: اصلاح نور و رنگ، نقش صافی ها، نورهای مکمل، اصلاح نورسنجی، سنجش نور و پردازش نور، تکنیک های نوردهی، …
دوره سوم آموزش نهایی « عکاسی پایه » شامل: تاثیر فرم ها، تعریف احجام، روش های برجسته سازی، نمادهای زیبایی، ترکیب موزون، تفاوت های دیدن با چشم و دوربین و، …

هر دوره شامل 9 جلسه آموزشی (+یک جلسه رفع اشکال و +آزمون کتبی و ارایه آلبوم«پروژه عکاسی») و هر جلسه شامل 110 دقیقه با احتساب مدت زمان 10 دقیقه استراحت است.
هنرجو در دو جلسه دوره نخست نیاز به دوربین نداشته و در ادامۀ دوره ملزم به همراه داشتن دوربین عکاسی است.
هنرجو برای شرکت در دوره های گروهی « عکاسی پایه » ملزم به رعایت تمامی نکات آموزشی دفتر آموزشگاه است.
هزینه شرکت در هر دوره معادل 515000 تومان است که هنرجو می بایست برای شرکت در هر دوره واریز و مشخصات واریز را در پرونده آموزشی خود ثبت نماید.
در پایان هر دوره گواهی پایان دوره آمورشی با قید رتبه آزمون پایان دوره به نام هنرجو صادر و در پایان هر فصل به ایشان تحویل خواهد شد.

مراحل ثبت نام

در صورت تمایل به شرکت در این کلاس ها از طریق فرم های زیر ثبت نام خود را انجام دهید.

*ابتدا فرم ثبت نام اولیه را کامل کنید.

*پس از تایید شما توسط مدیر آموزش می توانید با پرداخت وجه و تکمیل فرم ثبت نام نهایی مراحل ثبت نام را به پایان برسانید.

ثبت نام اولیه

نام *
نام خانوادگی *
شماره تماس *
شماره همراه *
تاریخ تولد*
/ /
نشانی پست الکترونیک *
توضیحات

ثبت نام نهایی

نام *
نام خانوادگی *
شماره تماس *
شماره همراه *
جنیست *
تاریخ تولد*
/ /


نشانی پست الکترونیک *

شماره فیش بانکی *
مبلغ واریزی *
تاریخ واریز *
/ /نظرات و پیشنهادات

شماره حساب

بانک ملی – شماره حساب : 0200246497004 ، به نام مهدی سروری
بانک ملی- شماره کارت : 4454 – 2180 – 9972 – 6037 ، به نام مهدی سروری


دیدگاهتان را بنویسید