عکاسی فن و هنری جذاب و دل انگیز است. از این رو علاقه مندانی در سنین متفاوت دارد و البته که شکل و نوع آموزش برای متقاضیان در هر سنی گوناگون و مهارت ویژه ای می طلبد.
عکاسی هم مانند هر فن و هنر دیگری نیازمند دانش است و تجربه.
نظام آموزشی در دفتر آموزشگاه « پایگاه عکس چیلیک » برای سنین کودک (بین ۷ تا ۱۲ سال) و نوجوانان(۱۳ تا ۱۸ سال) متفاوت تعریف و برنامه ریزی شده است.
تعریف و آموزش فنون و تقویت مهارت های چگونه دیدن در این دو مقطع سنی ارتباط بسیار عمیقی در علاقه مندی هنرجو و پیگیری این هنر و کسب تبحر لازم برای عکاس شدن و ماندن در آیندۀ ایشان دارد.

ادبیات ساده و نکات قابل فهم و ابزار کمک آموزشی در خور حال برای این سنین، در ضمن آموزش های معلوم برای هر یک از هنرجویان در گروه سنی می تواند نگاهی مستقل را در ذهن ایشان ایجاد و تقویت کند.
دورۀ آموزشی کودکان شامل ۱۱ جلسه و هر جلسه شامل ۸۰ دقیقه با احتساب مدت زمان ۱۰ دقیقه استراحت است.
دورۀ آموزشی نوجوانان شامل ۱۰ جلسه و هر جلسه شامل ۹۰ دقیقه با احتساب مدت زمان ۱۰ دقیقه استراحت است.

هنرجویان کودک با دوربین ساده و کامپکت این دوره را گذرانده و با ارایه عکس در انتهای دوره تعیین سطح شده و بر مبنای این آزمون عملی گواهی حضورشان در پایان دوره آموزشی صادر می شود.
هنرجویان نوجوان ضمن تجربۀ ساخت اتاق تاریک، با دوربین پیشرفته تری در سری دوربین های عکاسی کامپکت این دوره را گذرانده و با کسب رتبه لازم در آزمون کتبی و ارایه عکس در انتهای دوره تعیین سطح شده و بر مبنای این آزمون گواهی پایان دوره آموزشی شان صادر می شود.

هنرجو و همراه ایشان برای شرکت در دوره های گروهی « عکاسی کودکان و نوجوانان » ملزم به رعایت تمامی نکات آموزشی دفتر آموزشگاه است.
هزینه شرکت در دوره آموزشی عکاسی کودکان معادل ۴۱۴هزار تومان و برای دوره آموزش عکاسی نوجوانان معادل ۴۸۵هزار تومان است که هنرجو می بایست برای شرکت در هر دوره واریز و مشخصات واریز را در پرونده آموزشی خود ثبت نماید.
در پایان هر دوره گواهی معتبر از سوی « پایگاه عکس چیلیک » و با مهر و امضای مدیر و مربی، با قید رتبه آزمون پایان دوره به نام هنرجو صادر و در پایان هر فصل به ایشان تحویل خواهد شد.

 

در صورت تمایل به شرکت در این کلاس ها از طریق فرم زیر ثبت نام اولیه خود را انجام دهید.

 

فهرست