1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. احمد بازماندگان قشمی

احمد

بازماندگان قشمی

1350/08/01

متولد جزيره زيباي قشم
متاهل و داراي 3 فرزند

نمونه آثار

• هفده سال سابقه عكاسی مطبوعات در استان هرمزگان
• برگزاری چندین دوره نمایشگاه انفرادی عكس
• کسب چندین مرحله رتبه در جشنواره های داخلی
• مسئول واحد سمعی وبصری منطقه آزاد قشم

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست