اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید +عکس

اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید +عکس

 

  اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 2

اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 4

اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 3

اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 6  اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 10

اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 1

اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 9

 اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 8   اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید- عکس از:هانیه دخت جباری 5

 


admin

Nam non diam eros, vitae dictum erat. Praesent lacinia diam vel mi sodales molestie? Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.دیدگاهتان را بنویسید