از میان رسانه ها

Problem detected on post ID: 104046 on file /home/chiilick/public_html/Media/8706/Images/jpg/A0493/A0493164.jpg
Problem detected on post ID: 104032 on file /home/chiilick/public_html/Media/8706/Images/jpg/A0493/A0493164.jpg
Problem detected on post ID: 104021 on file /home/chiilick/public_html/Media/8706/Images/jpg/A0493/A0493164.jpg

No thumbnail available
برترين عكاسان جشنواره «جوانان عصر ما» معرفي مي‌شوند
منبع: فارس/ امروز طي مراسمي در دانشگاه علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برترين عكاسان دومين جشنواره «جوانان عصر ما» معرفي مي‌شوند...ادامه مطب
No thumbnail available
برترين عكاسان جشنواره «جوانان عصر ما» معرفي مي‌شوند
منبع: موج/ امروز طي مراسمي در دانشگاه علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برترين عكاسان دومين جشنواره «جوانان عصر ما» معرفي مي‌شوند....ادامه مطب
No thumbnail available
جشنواره عكس جوانان عصر ما برگزار مي‌شود
منبع: ایرنا/ دومين جشنواره عكس جوانان عصر ما با هدف ايجاد شور و نشاط ميان دانشجويان و هنرمندان و تقويت ارتباط دو سويه ميان دانشگا...ادامه مطب
No thumbnail available
داوران جشنواره عكس «جوانان عصر ما» معرفي شدند
اعضاي هيات داوري دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي «جوانان عصر ما» معرفي شدند.

...ادامه مطب

No thumbnail available
دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد برگزار مي‌شود
منبع: فارس - دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي از 30ارديبهشت تا 6خرداد در تهران برگزار مي‌شود. به گزارش خبرگزاري فارس، ب...ادامه مطب