اسامی راه یافتگان به نمایشگاه عکس فرش فراهان

دبیرخانه نمایشگاه عکس فرش فراهان پس از اعلام اسامی شرکت کنندگان در این فراخوان و برگزاری جلسه داوری فایل عکس های رسیده، اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه را اعلام کرد.
فراخوان نمایشگاه ملی عکس فرش فراهان به گزارش پایگاه عکس چیلیک شامگاه گذشته محمد وروانی فراهانی به عنوان دبیر این فراخوان و با برگزاری جلسه داوری و نظارت بر نحوه عملکرد دبیرخانه و جریان داوری، از راه یابی تعداد 40 قطعه عکس به نمایشگاه عکس فرش فراهان خبر داد.

بنابر اعلام دبیرخانه تعداد 40 قطعه عکس از 34 عکاس ایرانی برای این نمایشگاه عکس انتخاب شده است که در صورت تماس با دبیر و ارسال و تحویل فایل اصلی عکس تا پیش از پایان روز پنجشنبه 9 دی ماه جاری از امکان صاحب اثر بودن برخوردارند.

اسامی عکاسان منتخب برای نمایشگاه عکس فرش فراهان بی هیچ ترتیبی به این شرح معرفی می شود:
مریم جامی ، مرتضی امین الرعایایی، محسن ملک حسینی، ابراهیم علی پور، پیمان حمیدی پور، علی اصغر یوسغی، امیر عنایتی، تیرداد کدخداشفیع، سیدعلی حسینی فر، حمیدرضا سالاری، فاطمه عابدی، حمیدرضا امیری متین، سعید قاسمی، خدیجه علی پور، امین رحمانی، آزاده حجتی، ابوطالب ندری، مهران مافی بردبار، سمیرا غفاریان قالیباف، سهیل زندآذر، هادی دهقان پور، مبین سمیعی، جمشید فرجوند فردا، جابر غلامی، اسحاق آقایی، حسین قاسم زاده، بهزاد نعمتی،  حسین حبیبی نژاد، حسن دهقان دوست، مرضیه میرنژاد، صبا خلج، فاطمه قربانی، مهران چراغچی، داود کهن ترابی و ئاریز قادری.

مسئولیت ارزیابی و انتخاب فایل عکس های رسیده بر عهده گروه داوران متشکل از: حمیدرضا مجیدی ، سیدمهرداد شریفی، رامین ربیعی ، عادل عزیزی و علی کریمی بوده است.
بنابر تعهد برگزارکننده مندرج در متن فراخوان، تمامی عکس های نمایشگاه از حق التالیفی معادل مبلغ یکصدهزارتومان به ازای هر قطعه عکس همراه با گواهی حضور در نمایشگاه برخوردار خواهند بود.
محمد وروانی فراهانی دبیر فراخوان به شماره تماس: 09187574412 و با نشانی الکترونیکی: mvfarahani60@gmail.com راهنما و پاسخگو و دریافت کننده فایل اصلی عکس های راه یافته است.
منبع: پایگاه عکس چیلیک

دیدگاهتان را بنویسید