1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. اسماعیل عباسی
شورای سیاستگذاری

اسماعیل

عباسی

1326/07/16

نام: اسماعیل
نام خانوادگی : عباسی
تاریخ تولد: 1326/7/16
عكاس، مترجم و نويسنده، مدرس دانشگاه، داور عكس
بازنشسته: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با عنوان كارشناس امور فرهنگي (1384)

برخی از نمونه آثار

http://abbasi.akkasee.com

• عضويت:
عضو انجمن صنفي عكاسان مطبوعات (تاكنون)
عضو هيئت امناي موزه عكسخانه شهر (از 1385تاكنون)
عضو هيئت موسس و مدير مسئول انجمن عكاسي ايرانشهر (تاكنون)
عضو هيئت مؤسس انجمن ملي عكاسي ايران (تاكنون)

• پيشينه تحصيلي:
دانش آموختة رشتة مترجمي زبان انگليسي از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران (1348)
دانش آموختة رشتة حقوق و علوم سياسي از دانشگاه تهران (1355)

• دانش آموختة دوره‌هاي آموزشي:
لوور كمبريج (1974 =1353)
دورة نشر (يونسكو، ژاپن، 1977 = 1356)دورة ويرايش و انتشارات (دانش نو، تهران، 1357)
دورة نشر كتاب (هند، 1979 = 1358)

• پيشينه كاري:
ويراستار و گرافيست انتشارات بابك (1350 – 1353)
مترجم و ويراستار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان (1353 – 1355)مسئول صفحه‌آرايي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان (1355 – 1357)سرويراستار شركت چاپ و نشر دانش نو (وابسته به شركت تايم لايف، 1357 – 1359)
عكاس و گزارشگر فصلنامة خبرنامة يونسكو، ژاپن (1355 – 1358)
گرافيست، عكاس و خبرنگار ويژه ماهنامه دانشمند (1363-1369)عكاس و خبرنگار فصلنامة كاوش (1370)سردبير فصلنامه كاوش (1363 – 1370)
عضو هيئت تحريريه (1371) و
سردبير ماهنامه عكس (1372- 1376 )
مدير مسئول و عضو شورای سردبيری فصلنامه عكسنامه (1377 – 1379)سردبير ماهنامه دوربين عكاسی (1381-1387)
• تدريس:
عضو شوراي گروه عكاسي و شوراي پايان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامي(1376)
مدرس دانشگاه آزاد اسلامي (1370 – 1380)
مدرس دانشگاه شاهد ( 1379 – 1381 )
مدرس دانشگاه هنر(1386)
مدرس دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها (1376 تاكنون)

• داور ده‌ها جشنواره و مسابقه‌هاي داخلي عكس،
بنيانگذار و دبير «جشنوارة عكس كودك» كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، دوره‌هاي اول تا چهارم (1381 – 1384)
عضو شوراي سياستگذاري و داور نهمين دوسالانة عكس ايران (موزة هنرهاي معاصر تهران، 1383)
عضو شوراي سياستگذاري دهمين دوسالانة عكس ايران (موزة هنرهاي معاصر تهران، 1385)
عضو شوراي سياستگذاري و دبير يازدهمين دوسالانة عكس ايران (موزة هنرهاي معاصر تهران، 1387)

• كتاب‌ها:
الف: تأليف، آبي كه مي‌نوشيم، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1375بيست سال تئاتر كودك، (با همكاري) كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ؟فرهنگ عكاسي ، انتشارات سروش، 1366
گنجينه موزة عكسخانه شهر (با همكاري)

ب: ترجمه
ازم يه عكس بگير: آموزش عكاسي به كودكان (ترجمه آماده انتشار)
چگونه عكس ببينيم، جلد 1: حيوانات، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1380
چگونه عكس ببينيم، جلد 2: مردم، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1381
چگونه عكس بگيريم، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1385.
دائره‌المعارف هاچينسون، (همكاري)
زندگينامة پيشرس، انتشارات بابك، 1351
شطرنج بازي كنيم (جلد 2)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1386
شعر چگونه ساخته مي شود؟ (با همكاري)، انتشارات بابك، 1353
فتوژورناليسم، جلد 1 (ترجمه و تدوين)، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1387
فتوژورناليسم، جلد 2 (ترجمه و تدوين)، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، (در دست كار)
كار با دوربين عكاسي، جلد دو، بازتاب 1363
كار با دوربين عكاسي، بازتاب، جلد يك (1362)
كودكي در اردوگاه، (با همكاري) كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1385
نقد عكس: درآمدي بر درك تصوير (با همكاري)، نشر مركز، 1377

پ: عكاسي
استخوان‌ها، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1386
بازي‌هاي كودكان آسيا، يونسكو، ژاپن، 1356
تقويم «چهره‌هاي كودكان»، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ؟
دكمه‌ها، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1382
سنگ و رنگ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ؟
نقاشي‌هاي قهوه‌خانه‌اي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ؟
عروسك‌هاي توپ تخم‌مرغي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ؟

• كتاب‌هايي كه منتشر نشده:
فرهنگ سياسي خاورميانه، (ترجمه و تدوين)، اميركبير، 1354
خودآموز عكاسي، (تاليف)، دانشگاه پيام نور، 1373
مباني عكاسي (ترجمه با همكاري)، شركت انتشارات فني ايران، 1378

• برنامه‌هاي تلويزيوني:
نويسنده و محقق ده برنامة تلويزيوني، شامل سريال‌هاي سرخپوستان امريكا (1358)، سياهپوستان امريكا (1359)، كارگران شوره‌زار (1359)، جمعه خونين (1359)، جنگ آينه، تبعيض نژادي و…

• مقاله‌ها:
(چاپ نخستين ترجمه، كيهان بچه‌ها، نوروز 1342)
ترجمه و تاليف صدها مقاله در زمينه عكاسي در نشريات آدينه، حرفه: هنرمند، دانشمند، دوربين عكاسي، رشد، عكاسي خلاق، عكس، فيلم، كاوش، نگاه نو، نگين، و…

• عكاسي فيلم:
دو فيلم عروسكي انيميشن، ساخته عبدالله عليمراد
يك فيلم عروسكي انيميشن، ساخته فرخنده ترابي

• عكاسي تئاتر:
بيش از ده نمايش براي كودكان، مركز تئاتر كودك،
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،

• جوايز:
(براي عكس)
پنجمين دوسالانة عكس ايران (موزه هنرهاي معاصر تهران)، 1372
هفتمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، مسابقه كتاب از نگاه عكاسان، (نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران) ؟

(براي تاليف و ترجمه كتاب)
هفتمين جشنواره كتاب كودك و نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، (1377)
جشنوارة كتاب (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
جشنوارة معلم (وزارت آموزش و پرورش) براي تاليف كتاب فرهنگ عكاسي، 1381
جشنوارة رشد (وزارت آموزش و پرورش)
شوراي كتاب كودك براي ترجمه مجموعه كتاب‌هاي چگونه عكس ببينيم: حيوانات و مردم، 1383

(براي فعاليت در آموزش و گسترش عكاسي)
لوح سپاس از خانه عكاسان ايران، (دو دوره)

• نمايشگاه عكس:
انفرادي:
گالري برگ تهران، 1380

جمعي:
1. پنجمين نمايشگاه سالانه عكس ايران، موزه هنرهاي معاصر تهران، 1372
2. نمايشگاه عكس دانشجويان و اساتيد دانشگاه، موزه هنرهاي معاصر تهران
3. نمايشگاه عكس كانون عكاسان همراه، (محل فعلي گالري لاله)، تهران
4. نمايشگاه عكس، انجمن سينماي جوانان ايران، اراك
5. نمايشگاه عكس، انجمن سينماي جوانان ايران، شيراز
6. نمايشگاه عكس، انجمن سينماي جوانان ايران، تهران
7. نمايشگاه عكس «100 عكس، 100عكاس»، خانه عكاسان ايران (سه دوره)
8. نمايشگاه عكس كوچه مرغي، گالري شهرداري، تهران، 1379
9. نمايشگاه عكس، گالري آتشزاد، 1381
10. نمايشگاه عكس، از پشت سر، انجمن عكاسي ايرانشهر، گالري هفت ثمر، 1381
11. نمايشگاه عكس در ساعت پنج، انجمن عكاسي ايرانشهر ،خانه هنرمندان ايران، 1381
12. نمايشگاه عكس، انجمن عكاسي ايرانشهر، گالري لاله ، 1381
13. نمايشگاه عكس، انجمن عكاسي ايرانشهر (به نفع زلزله زدگان بم)، گالري لاله ، 1382
14. نمايشگاه عكس ،انجمن عكاسي ايرانشهر (به نفع زلزله زدگان بم)، خانه هنرمندان ايران،1382
15. نمايشگاه عكس،انجمن عكاسي ايرانشهر، خانه هنرمندان ايران، 1383
16. نمايشگاه عكس،انجمن عكاسي ايرانشهر، خانه فرهنگ تبريز،1383
17. نمايشگاه نگاه ايراني، دانشگاه مينه سوتا، ايالات متحده امريكا، 1383
18. نمايشگاه عكس تهران 57، تهران 75، خانه عكاسان ايران، 1375

۲۷۲ بازدید

عکاسان ایرانی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

عکاسان بین المللی

فهرست