1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. اشین زاکاریان دانیلی

اشین

زاکاریان دانیلی

1356/10/23

اشين زاکاريان(دانيلی ذکريان)، عکاس دلباخته طبيعت و آسمان شب است که هر گوشه و کناری درايران را برای جستجوی مناظر بکری که زير آسمان پر ستاره شب به تصوير بکشد، پيموده است.
علاقه اصلی او به تصوير کردن آثار تاريخی ايران در شب و نشان دادن جلوه های معنوی و صلح آميز اين بخش از طبيعت است.
او عکاسی را به طور تجربی آموخته واکنون در شاخه های بسياری از اين هنر فعاليت می کند، از عکاسی طبيعت و آثار تاريخی، تا عکاسی پرتره، عکاسی صنعتی و گزارشی.
اشين زاکاريان در کنار عکاسی به تاليف مقاله هايی درباره عکاسی از آسمان شب نيز پرداخته است که در ماهنامه نجوم و چند نشريه ديگر منتشر شده است.
نمايش های اسلايد او طی چند سال اخير جای خاصی را گردهمايی های علمی در ايران باز کرده است که از آن جمله نمايش اسلايد در کنفرانس های سالانه فيزيک است.
عکس های بسياری از او در معتبرترين نشريه های اخترشناسی بين المللی نظير اسکای اند تلسکوپ، آسترونومی، و مرکوری چاپ شده است و يکی از آثار او در آوريل سال 2000 ميلادی جايزه بهترين عکس ماه را از ماهنامه آسترونومی دريافت کرد.
همچنين عکس های او از جاذبه های ايران در کتابهای جامع ايرانگردی انتشارات ايرانگردان منتشر شده است و در تقويم های ميلادی و شمسی صنايع فرهنگی ايران (صفير) هر ساله استفاده می شود. آثار عکاسی او از جلوه های بی نظير ايران به خصوص در شب از آسمان پر ستاره کوير تا گرفت ماه بر فراز ستونهای تخت جمشيد و شبهای دل انگيز کوهستانهای الموت در آينده نزديک به صورت کتاب نفيسی از عکس های او منتشر می شود.

نمونه کارها

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست