اطلاعیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران

به اطلاع آن دسته از اعضای محترمي كه خواهان شركت در انتخابات پنجمين دوره هيئت مديره و بازرسان انجمن هستند، مي‌رساند كه متقاضايان مي‌توانند تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۵ دي ۱۳۸۶، تقاضانامه كتبي خود را جهت شركت در انتخابات به دبير خانه انجمن ارائه کنند، تا مدارك آنها جهت تكميل و تطبيق با موازين مندرج در اساسنامه در نوبت بررسي‌هاي قانوني قرار گيرد.
شرايط مندرج دراساسنامه (طبق ماده ۳۷) جهت شركت در انتخابات به این شرح است:
۱-۳۷) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲-۳۷) داشتن حداقل ۳۰ سال تمام
۳-۳۷) نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود
۴-۳۷) مشهور به حسن شهرت وامانت‌داري
۵-۳۷) عضواصلي انجمن صنفي
۶-۳۷) متدين به يكي از اديان رسمي كشور
۷-۳۷) دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي وداشتن ۵ سال تجربه مفيد كاري يا دارابودن حداقل مدرك ديپلم و داشتن ۱۰ سال تجربه مفيد كاري.

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران


admin

Nam non diam eros, vitae dictum erat. Praesent lacinia diam vel mi sodales molestie? Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.دیدگاهتان را بنویسید