امامی خلیل

امامی خلیل

خلیل امامی عکاس ایرانینام: خلیل

نام خانوادگی: امامی

تاریخ تولد: 1355/12/1

 

 

سوابق اجرایی و هنری

تجارب :
1373 آغاز تجربیات عکاسی با طی دوره‌های آموزشی عکاسی و تصویربرداری
1378 شروع عکاسی حرفه ای
1381 تا کنون، فعالیت به عنوان عکاس خبری و همکاری با مطبوعات سراسری و محلی
84 -1381 عکاسی فیلم های داستانی
95 -1383 عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران

نمایشگاه های فردی:
1390 جمعه بازار، نگارخانه ی میرمیران، خانه ی هنرمندان ایران، تهران
1390 جمعه بازار، نگارخانه ی تماشا، قزوین

نمایشگاه های گروهی:
1389 دومین هفته عکس قزوین، نگارخانه ی تماشا، قزوین
1388 انسان و طبیعت، نگارخانه ی مهر، قزوین
1388 تصویر سال، خانه ی هنرمندان ایران، تهران
1386 تصویر سال، خانه ی هنرمندان ایران، تهران
1385 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین
1384 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین
1383 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین
1382 اعتیاد، فرهنگسرای ارسباران، تهران
1382 زندگی و اعتیاد، نگارخانه ی عارف، قزوین
1382 دوباره زندگی، موزه چهلستون، قزوین
1381 زلزله آوج، موزه چهلستون، قزوین
1381 ابیانه، موزه چهلستون، قزوین
1380 آدم های خاکستری، نگارخانه عارف، قزوین

دیدگاهتان را بنویسید