انتخابات هیات مدیره انجمن عکاسان ایران

انتخابات هیات مدیره انجمن عکاسان ایران

با حضور نماینده وزارت کشور و بدون پذیرش آرای وکالتی غایبین، مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران برگزار و اعضای هیات مدیره جدید انتخاب و معرفی شدند.

انجمن عکاسان ایران به موجب ماده 10 اساسنامه در 21 اسفند ماه سال 1394 در سالن  شهناز خانه هنرمندان ایران اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی نمود و به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع (561 نفر)، نوبت دوم مجمع عمومی را طبق اساسنامه صبح روز 18 فروردین 95 برگزار كرد.

دیدگاهتان را بنویسید