اولین دوره مسابقه عکس فرش دستباف

مسابقه عکس فرش دستبافتوضیح نمایشگاه

87 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید

در قالب:
79 قطعه تک عکس
1 مجموعه عکس

عکاس:
گروه عکاسان
قاب اول

ذوق و خلاقیت هنری هر ملتی از سنتها . فرهنگ ها .گستره تمدنی.حوزه زیست محیطی و جغرافیایی آن ملت ریشه و الهام میگیرد.

سرزمین ایران مهد تمدن چندین هزار ساله است و مهمترین ابزار حفظ هویت این تمدن هنر و فرهنگ آن است که در فراز و نشیبهای گوناگون همواره زنده مانده و در کنار جهان بینی اسلامی محتوا و شکلی جدید پیدا کرده است.

از جمله هنرهایی که در سرزمین ایران به مرور زمان به حد کمال رسیده و ذوق هنرمند ایرانی در پهنه آن فرصت تجلی فراوان یافته هنر قالیبافی است و دلیل این شکوفایی و تعالی را باید در خصوصیات ذاتی ایرانیان و گستره جغرافیایی اقلیمی این سرزمین جستجو کرد.

از این روز مرکز ملی فرش ایران با هدف نشان دادن جنبه های مثبت این هنر صنعت ارزشمند که آئینه تمام نمای ذوق هنری ایرانیان است اولین مسابقه عکس فرش دستبافت را برگزار نمود.

مسابقه عکس فرش دستباف

دیدگاهتان را بنویسید