برگزيدگان مسابقه آئين‌‌های سرور و شادمانی ملی و مذهبی

با پايان داوری چهارمين مسابقه عكس آئين های سرور و شادمانی ملی و مذهبی اسامی راه يافته گان و برگزيدگان اين دوره اعلام شد. داوران حميده ذوالفقاری – اسماعيل عباسی – محمد ستاری – محمد مهدی رحيميان و مسعود زنده روح كرمانی از بين 662 اثر رسيده در دو بخش تك عكس و مجموعه عكس، در كل 91 اثر را برای نمايشگاه برگزيدند. هيات داوران در بخش تك عكس با توجه به اينكه هيچكدام از عكس های راه يافته به مرحله نهايی از كيفيت مطلوب و مورد نظر داوران برخوردار نبود پس از بررسی از ميان آثار برتر پنج عكس را بدون ترتيب و تقدم شايسته تقدير دانست. در بخش مجموعه عكس نفرات اول تا سوم انتخاب و معرفي شدند.

راه يافته گان و برگزيدگان چهارمين مسابقه عكس آئين های سرور و شادمانی ملی و مذهبی

در بخش مجموعه محمدرضا بهارناز با مجموعه عکس سيزده بدر نفر اول / مرضيه ايوتين با مجموعه شادی و تفريح نفر دوم و سحر مختاری وايقان با مجموعه سبزی عيد و انار يلدا نفر سوم برگزيده شدند.

در بخش تك عكس از اكبر سفري مقدم / علي سلطاني تهرانی / محسن شاهمردی / داود كهن ترابی / فرامرز ميراحمدی تقدير شد.

مجمو عه‌های راه يافته به نمايشگاه

مرضيه ايوتين / فاخته جلايرنژاد / اميرعلي جواديان / راحله زمردي نيا / علی سلطانی تهرانی

تك عكس های راه يافته به نمايشگاه

بهارناز محمدرضا / بهرامي حسين / پور اشرف آزاده / تفضلی جاويد / جلايرنژاد فاخته / جواديان اميرعلی / حامدحق دوست علي / حسنعلي زاده علي / حسيني زهرائي سيدجليل / حسيني زهرائي نرگس / حيدري عباس / خاتمي سيد مجتبي / درتاج آدينه / دشتي گوهر / رضائي محسن / سفري مقدم اكبر / سلامتي قمصري امير / سلطاني تهراني علي / شاهمردي محسن / عليشاهي قمي شهاب الدين / غفاری حسن / فرجوند جمشيد / قنواتي مهدی / كفاشی علی / كهن ترابي داود / ملكی حسن / نسيم گلي / نيك دل محمد / وقاری شورچه قدير / هاديان محمد / يزدانی مجيد

مسابقه آئين های سرور و شادمانی ملی، مذهبی توسط موزه عكسخانه شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور گسترش آگاهی نسبت به ‏فرهنگ بومی, شناخت و ارتقاء ‌بخشيدن به غنای تصويری اين مرز و بوم, كه با حضور مردم در قرون ‏متمادی تا به امروز شكل گرفته است چهارمين مسابقه سراسری خود را با عنوان ” آئين های سرور و ‏شادمانی ملی و مذهبی” شامل آئينهای ‌قومی, ‌فرهنگ عامه، ملي, ‌مذهبی و … برگزار می شود.
زمان مراسم اهداء جوايز و افتتاح نمايشگاه متعاقبا” اعلام می شود.


admin

Nam non diam eros, vitae dictum erat. Praesent lacinia diam vel mi sodales molestie? Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.دیدگاهتان را بنویسید