1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. بهرام محمدی فرد

بهرام

محمدی فرد

برخی از نمونه آثار

عكاسي را به طور آماتور از سال 1355 شروع كردم و در سال 1358 سرويس عكاسي روزنامه جمهوري اسلامي را با دوستان راه اندازي كرديم و به شكل حرفه اي در همان روزگار به كار عكاسي مطبوعات پرداختم.
در مدت زماني كه كشور درگير جنگ بود با نشريات مختلفي همچون سروش و…همكاري داشتم و بيشتر عمر عكاسي ام را در همان ايام در جبهه گذراندم و قريب به هشتاد درصد عمليات ها را عكاسي كردم.
دو سال آبتداي جنگ را بيشتر همراه با دكتر مصطفي چمران در ستاد جنگ هاي نامنظم و آفاي خامنه اي گذراندم و در عمليات خيبر دچار موج گرفتگي و چندين بار هم شيميايي شدم..
در حادثه طبس اولين عكاس حاضر در صحنه بودم و در جنگ سي و سه روزه لبنان هم به عنوان عكاس حاضر بودم.

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست