بیانیه دبیر هیات داوران سومین مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات

دبیر هیات داوران سومین مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات متنی را تنظیم نمود که گزارشی از کیفیت ارسال آثار، عملکرد دبیرخانه و تلاش مصرانه عکاسان و کارشناس گروه ارزیابی و داوری دارد .

این فراخوان که اواسط پاییز سال جاری منتشر شد ، رو یکشنبه 22 آذرماه جاری به داوری رسید و در نهیایت ساعت 15 روز پنجشنبه 26 اذرماه در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان با معرفی نگاه های برتر و عکاسان برگزیده به کار خود پایان داد .
متن بیانیه دبیر گروه داوران سومین مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات به این شرح آمده است :
صنعت تاسیسات عرصه صنعت تاسیسات در میان وسعت تکنولوژی های امروزی عرصه ای اصلی در شریان علم و اقتصاد کشورهاست.
شاید بتوان در این باره این وسعت را از حیث شناخت و فراگیری عرصه ای بسیار اساسی و کم صدا نامید و البته موثر و نافذ. موثر در نظام اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نافذ در امر رتبه گذاری و رتبه بندی صنایع تاسیساتی.
سومین مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات در حالی برگزار شد که نظام اطلاع رسانی آن در عین برخورداری از شرایطی مقبول ، با عدم شناخت و آگاهی های لازم در حوزه عکاسان کشور مواجه شد .
عارضه ای که در انبوه فایل عکس های رسیده به وضوح توانست در کنار بهره مندی از تکنیک های عکاسی ، ضعف در شناخت اقلام و اطلاعات در حوزه تاسیسات و صنایع وابسته را به وضوح نمایش دهد .
سومین مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات ، جسارتی شجاعانه را در مسیر یک حرکت تخصصی آغاز کرده است تا بتواند در پس برگزاری متوالی دوره های سالانه بر انبوه مشکلات پیش رو فایق آمده و گام های موفقیت را در مسیر نیل به اهداف یکی پس از دیگری درنوردد.
شرکت پاکمن به عنوان برگزارکننده این مسابقه در عرصه ای ورود کرده است که بسیاری از شرکت ها و صنایع وابسته هنوز تاثیرپذیری و تاثیرگذاری رسانه ای چون عکس را نپذیرفته و باور ندارند . از این رو بجا است تا ضمن تقدیر از عوامل برگزاری و اجرایی این مسابقه، نکاتی را از طرف دبیر گروه داوران به عنوان شخصی که از مثلث منظر برگزارکننده ، شرکت کننده و داورانی که در این عرصه موی سپید کرده اند، با فرآیند کار پیش آمده است مورد طرح و تامل قرار دهد .

1- آگاه سازی مخاطب در راستای اطلاع رسانی صحیح صورت می گیرد و آموزش دربرگیرنده روش هایی صحیح در نظام اطلاع رسانی است . گروه داوری تامل فزاینده و پرداختی بهینه تر را در تدوین متن فراخوان توصیه می نماید تا با ارایه اطلاعاتی صحیح تر بتوان ذهن و نگاه عکاسان را به عنوان جامع ترین گروه مخاطب فراخوان تامین و تغذیه کرد.

2- حجم عکس های رسیده تناسب لازم را با وسعت صنعت تاسیسات ندارد و این از سویی به عکاسان مرتبط است که بسیاری شان عدم امکان ورود به محیط های مربوطه را دلیل عدم حضور می شمارند که مجال بررسی دارد و از سویی دیگر توصیه می شود با ارایه اطلاعات لازم ، آموزش های لازم در این خصوص به ایشان داده شود تا نگاه های ظریف عکاسان با اهداف و انتظارات برگزارکننده به عنوان متقاضی بتواند در کمترین حد تفاضل قرار گیرد .

3- برخورداری از عکس های دو دوره برگزار شده یعنی بهره مندی از یک توان تصویری حداقلی که می بایست به کار بیاید و در تربیت نگاه های مکمل شرکت کننده در دور سوم نقشی بسزا ایفا نماید ولی به نظر می رسد از عکس های راه یافته و برگزیده شده ادوار گذشته بهزه کافی برده نشده و مانورهای لازم انجام نگرفته است. هیات داوران با عنایت به انتخاب 30 قطعه عکس برتر از میان انبوه فایل عکس های رسیده به این دوره امیدوار است تا دور چهارم برگزاری این نمایشگاه در مراکز و موقعیت های مناسب بتواند به نمایش گذاشته شده و با بیان و سخنرانی و آموزش های لازم مورد نقد و تحلیل و بررسی های فنی و تکنیکی قرار گیرد تا زمینه موفقیت بیشتری را در دوره های بعدی شاهد باشیم.

4- راه اندازی دبیرخانه فعال و حرفه ای و تاثیرگذار در طول سال بنیان گذار یک اتفاق مبارک در دوره های بعدی است . شایسته است دبیرخانه با تخصیص اعتبار لازم بتواند در طول سال نیز برنامه هایی را در قالب برگزاری تورهای عکاسی صنعت تاسیسات با رویکرد آشنایی، آگاهی بخشی و آموزش های لازم و مرتبط با اهداف مسابقه تدوین و اجرایی نماید .

سومین مسابقه عکس صنعت تاسیسات5- با وجود استعداد شگرفی که بانوان عکاس در سایر موضوع های عکاسی در سطح جامعه از خود باقی گذاشته اند ، متاسفانه! در اینجا کمترین حضور کمی و کیفی را از سوی ایشان شاهد بوده ایم . باور ما بر این است که نگاه های شاخص بانوان عکاس در این شاخه از عکاسی نیز همچون سایر گرایش های عکاسی می تواند پشرو و بدیع باشد. در این خصوص لازم است زیرساخت های لازم برای حضور و تولید فایل عکس و همچنین ایجاد انگیزه برای ارسال و مشارکت در ادوار بعدی توسط برگزارکننده لحاظ و تامین شود .

6- ایجاد یک کارگروه عملیاتی با تشکیل یک شورای سیاست گذاری منتخب از عناصر و عوامل لازم می تواند در شکل گیری اتاق فکری نوجو و خلاق در بررسی موانع و هموارسازی مسیر، نقشی موثر و مثبت داشته باشد .

7- اغلب عکس های رسیده اگر چه به لحاظ عکاسی دارای شاخصه هایی ارزشمند و موفق بوده اند ولی در اغلب آنها کمتر می شد که ارتباطی با موضوع و محور مسابقه درشان یافت . جا دارد شرکت کنندگان ، تعریف صحیحی از فراخوانی که واضح و شفاف موضوع را تعریف کرده و طلب کرده است ، داشته باشند و نسبت به آن تعریف و این برداشت به ارسال فایل عکس اقدام کنند .

8- رعایت نکات ایمنی و تجهیز کارگاه ها و موقعیت های کاری، عارضه ای بود که در اغلب عکس ها به وضوح قابل مشاهده است و تا جایی پیش رفت که با دید ظریف و دقیق و فنی عکاسان و کارشناس حاضر در گروه داوری مانع از ورود برخی عکس های موفق ارسالی به بخش نمایشگاه شد . بجاست این ضعف با تمهیدات لازم مورد رفع و رجوع قرار گیرد تا پاک ترین و امن ترین محیط برای عاملان فراهم شده و بهترین شرایط برای عکاسان مستندکار ایجاد شود .

9- فناوری دیجیتال در عرصه عکاسی خالی از اشکال نیست و هنر ارایه با انجام ویرایشی صحیح در حد مطلوب تعریف عکاسی مستند ، در غالب عکس ها قابل مشاهده نبوده است . در این خصوص عکاسان بایستی همت داشته و بهترین ارایه را برای نگاه شان فراهم کنند چرا که ارایه یک اثر موفق ، دوشادوش کشف موضوع و جایگیری و ثبت عالی ارزشمند و تاثیرگذار است .

10- تعامل صحیح یک کارشناس فنی در کنار دو عکاس در گروه داوری عکس ها تعاملی سازنده و البته بحث آفرین و نتیجه بخش بود . گفت وگوهای صحیح باعث شد تا محوریت مسابقه در عناصری که نماد تکنولوژی نوین باشند مورد تفحص علمی تری قرار گیرند که انشاا.. این امر نیز با تدابیر لازم در آینده ای نه چندان دور قابل مشاهده و دسترس خواهد بود.

در انتها اعلام می دارد که در دور نخست ارزیابی از میان تعداد فایل عکس های رسیده 489 قطعه فایل عکس به مرحله انطباق موضوعی راه یافت و در مرحله بعدی تعداد 109 قطعه عکس باقی ماند . این در حالی بود که با وجود برخورداری از ارزش های تصویری در بسیاری از عکس ها ملزم به پذیرش تنها 30 قطعه عکس بودیم که به سختی توانستیم مجموع عکس های نمایشگاه را با وجود نگاه های نسبتا موفقی که موجود بوده است تامین و نهایی کنیم .

از اعضای گروه داوری سیدمصطفی حسینی ، علی رضا شکاری و امیر شمشیری بی نهایت سپاسگزارم که مطابق با رهنمودهای برگزارکننده و اصول داوری جلسه ای سلامت و نتیجه ای فاخر را رقم زدند و سلامتی و موفقیت و لذت تجربه دستیابی به اهداف برگزاری و مشارکت و حضور را برای تمامی عزیزان دست اندرکار آرزو داریم.

دبیر گروه داوران سومین مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات
مهدی سروری

دیدگاهتان را بنویسید