عنوان نمایشگاه:

تجلی عاشورا و فجر

نوع نمایشگاه : گروهی
تعداد قطعه : ۹۸
نوع رنگ : رنگی و سیاه وسفید
قاب اول :

بیانیه ی هیأت داوران

اینک در نقطه ی پایانی دهه ی نخست هزاره ی سوم ، هنر و معنویت و هویت انسانی درهم گره خورده اند و جهان در حال بازسازی خود است . پیش آگاهی ما در راه رسیدن به هنر فاخر و معناگرا در لابلای آشفتگی های ظاهری این دوران پرتنش گم شده اند .
عکاسی به مثابه یک هنر مدرن که با اندیشه ی ذهن خلاق و با ابزاری کاملاً نوین به وجود آمده ، تنها در عمر کوتاه خود – نسبت به دیگر هنرهای کهن – توانست جریان مؤثر و پیشرویی را در نگاه هنرمندانه پدید آورد . ژرف نگری و پردازش درونی و حسی ، از اساسی ترین مبانی رسیدن به خرد هنری است .
جشنواره « تجلی عاشورا و فجر » با توجه به مشی و نام خود ، در پی آن بوده است تا گوشه ای از این فرانگری هنرمندانه را به منصه ی ظهور برساند . حضور پرشور جوانان و هنرمندان پرآوازه ی این مرز و بوم و تعداد آثار رسیده به آن ، گواه این مدعاست که جهان هنر عکاسی به سمت و سوی « هنر معناگرا » گام هایی بزرگ بر می دارد .
و اما هیأت داوران بر این باور است که توجه بیشتر به « نگاه خلاق » در پدیدآوردن اثر می تواند راهگشای رشد و تعالی هنر عکاسی باشد و برماست تا در گوشه و کنار ایران اسلامی تمهیداتی را برای گسترش این ایده و اندیشه ؛ بیندیشیم .
جغرافیای عکاسی و مختصات جهان نگرانه ی آن به ما می آموزد که تا عالی ترین مفاهیم انسانی را بتوان در قاب دوربین جای داد و جهانی را به حرکت در آورد .
و کلام آخر آن که هیأت داوران سعی کرد با دقتی که شایسته ی این آوردگاه بزرگ و معنوی است ؛ تمام آثار رسیده که ۴۱۷۱ قطعه بود را بررسی و داوری کرده و برگزیدگان را معرفی نماید ، به امید آن که نقطه ی پایانی این جشنواره ، طلوع آغازین فصل شکوفایی هنر عکاسی باشد .

هیأت داوران جشنواره سراسری عکس تجلی عاشورا و فجر

داوران :

مجتبی آقایی، رسول اولیا زاده، کریم ملک مدنی، محمدعلی غریقی، میرصفی اندیکلایی

فهرست