تورهای عکاسی گذشته

58- تور عکاسی عشایر شهرکرد
58- تور عکاسی عشایر شهرکرد
3 روزه ، 1392/7/26 |  مقصد این تور عکاسی، روستائیان شهرستان کوهرنگ و عشایر منطقه بازفت واقع در اسادامه مطلب
57- تور عکاسی از غار کتله خور
57- تور عکاسی از غار کتله خور
یک روزه، 1392/7/4 |  غار کتله خور در ۱۵۵ کیلومتری جنوب زنجان، ۸۰ کیلومتری جنوب خدابنده و ۱۷۳ کیلوادامه مطلب
56- تور عکاسی از کارگران خشت زنی تاکستان
56- تور عکاسی از کارگران خشت زنی تاکستان
1 روزه، 1392/6/14 | شهرستان تاکستان با وسعتی برابر ۲۴۳۰ کیلومترمربع در 30 کیلومتری جنوب غربی استان قادامه مطلب
55- تور عکاسی تنگه و آبشار ساواشی
55- تور عکاسی تنگه و آبشار ساواشی
1 روزه، 1392/6/7 |  تنگه واشی یا تنگه ساواشی مکانی با جاذبه‌های گردشگری است که در حدود ۱۷ کیلومترادامه مطلب
53- اسالم و خلخال
53- اسالم و خلخال
2 روزه ، اردی بهشت 1392 |  مسیرجنگلی و کوهستانی خلخال به سوی اسالم و یا اسالم به سمت خلخال از جمله مادامه مطلب
52- تور عکاسی کردستان
52- تور عکاسی کردستان
4 روزه ، 1392/2/18 |  استان کردستان در ناحیه غربی کشور با شهرها و روستاهای بی نظیرش سال ها است کهادامه مطلب
50- تور عکاسی طلوع در کویر
50- تور عکاسی طلوع در کویر
یک روزه، 1391/11/26  | کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعادامه مطلب
49- تور عکاسی مستند از ماهیگیران ساحلی
49- تور عکاسی مستند از ماهیگیران ساحلی
1 روزه ، 1391/11/19 | شهر آمل از جمله شهرهای استان مازندران است که با وجود همسایگی با شهرهای ساحادامه مطلب
47- تور عکاسی قزوین
47- تور عکاسی قزوین
یک روزه ، 1391/10/6 | قزوین یکی از شهرهای بزرگ ایران در باختر و مرکز استان و شهرستان قزوین استادامه مطلب
46- تور عکاسی از سوگواران عاشورای حسینی
46- تور عکاسی از سوگواران عاشورای حسینی
4 روزه ، 1391/09/05  | عکاسی از آیین ها و رسوم سوگواری حضرت اباعبدا.. و یارانشان در ماه محرم یکی از ادامه مطلب
44- تور عکاسی طلوع در کویر
44- تور عکاسی طلوع در کویر
یک روزه، 1391/7/19 | کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعی اادامه مطلب
43- تور عکاسی تاکستان
43- تور عکاسی تاکستان
یک روزه ، 1391/06/16 |  شهرستان تاکستان با وسعتی برابر ۲۴۳۰ کیلومترمربع در 30 کیلومتری جنوب غربی ادامه مطلب
41- تور عکاسی از شالیکاران
41- تور عکاسی از شالیکاران
2 روزه ، 1391/3/25 |  استان مازندران از جمله استان‌های سرسبز شمال فلات ایران است که در کرانه دریاادامه مطلب
38- طلوع در کویر
38- طلوع در کویر
1 روزه ،  1390/12/25 |  کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعادامه مطلب
37- تور عکاسی مستند از ماهیگیران ساحلی
37- تور عکاسی مستند از ماهیگیران ساحلی
1 روزه ، 1390/12/04| آمل و سواحل شهری همسایه با این منطقه در استان مازندران از جمله مراکز مستعد براادامه مطلب
36- تور عکاسی کاشان
36- تور عکاسی کاشان
یک روزه ، 1390/10/05 |  کاشان شهری تاریخی است که مرکز شهرستان است و بخشی از استان اصفهان محسوب میادامه مطلب
35- تور عکاسی ماسال
35- تور عکاسی ماسال
2 روزه ، 1390/8/19 |  استان گیلان یکی از مناطق سرسبز شمال کشور است که مردمان روستانشین آن در دل طادامه مطلب
34- طلوع در کویر
34- طلوع در کویر
1 روزه ، 1390/7/20 | کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعی ادامه مطلب
33- جنگل ابر
33- جنگل ابر
دو روزه ، 1390/7/14 | سی و سومین تور عکاسی به قصد دیدار و عکاسی از مناظر جنگلی و طبیعت سرشار از مه دادامه مطلب
32- تور عکاسی تاکستان
32- تور عکاسی تاکستان
روزه ، 1390/07/11| شهرستان تاکستان با وسعتی برابر ۲۴۳۰ کیلومترمربع در 30 کیلومتری جنوب غربی استان قادامه مطلب