تورهای عکاسی گذشته

7- تور عکاسی شیرگاه
7- تور عکاسی شیرگاه
یک روزه، 1387/8/23   | سحرگاه روز پنجشنبه 23 آبان ماه، تور عکاسی پاییزه "پایگاه عکس چیلیک" با 44 ادامه مطلب
6- تور عکاسی آمل
6- تور عکاسی آمل
 2روزه ، 1386/7/25 | پایگاه عکس چیلیک در ادامه سلسله سفر های گروهی، مقصد ششمین تور عکاسی خود راادامه مطلب
5- تور عکاسی شهر ری
5- تور عکاسی شهر ری
یک روزه ، 1386/6/8 | روز جمعه هشتم شهریور 1386  پنجمین تور عکاسی "پایگاه عکس چیلیک" در منطقه تاریخی ادامه مطلب
3- تور عکاسی دریاچه اوان
3- تور عکاسی دریاچه اوان
1 روزه ، 1387/2/27 | دریاچه " اوان " با وجود چشم اندازی زیبا و غیر قابل وصف همیشه یکی از جذاب ترین مادامه مطلب
2- تور عکاسی کوچه باغ های احمدآباد
2- تور عکاسی کوچه باغ های احمدآباد
1 روزه ، 1386/02/7 |  روستای زیبای احمدآباد در حاشیه استان قم واقع شده است و از مناظر طبیعی زیبایادامه مطلب
1- تور عکاسی لاله های واژگون خوانسار
1- تور عکاسی لاله های واژگون خوانسار
1 روزه ، 1385/02/25 |  گلستان کوه از مناطق دیدنی شهرستان خوانسار است که در اردی بهشت ماه با لاله‌ادامه مطلب