تورهای عکاسی گذشته

14- تور عکاسی ماسوله
14- تور عکاسی ماسوله
1 روزه ، 1388/9/20 | شهرک تاریخی ماسوله با قریب به یک هزار سال قدمت، در ۵۵ کیلومتری شهرستان رشت در اادامه مطلب
13- تور عکاسی طلوع در کویر
13- تور عکاسی طلوع در کویر
1روزه، 1388/9/5 | کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعی است که ادامه مطلب
12- تور عکاسی قلعه رودخان
12- تور عکاسی قلعه رودخان
یک روزه، 1388/9/14 | عمارت تاریخی قلعه رودخان از جمله بناهایی است که بر ارتفاع کوهی بلند ساخته شدادامه مطلب
11- تور عکاسی کویر
11- تور عکاسی کویر
1روزه، 1388/7/23 | کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعی است کهادامه مطلب
10- تور عکاسی تفرش
10- تور عکاسی تفرش
1 روزه ، 1388/4/25 | شهرستان تفرش در دویست کیلومتری تهران و در استان مرکزی واقع شده است و به دلیل برادامه مطلب
9- تور عکاسی خوانسار
9- تور عکاسی خوانسار
یک روزه ، 1388/3/7 | همزمان با روز پنجشنبه –هفتم خردادماه 1388- نهمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ادامه مطلب
8- تور عکاسی دولت آباد دامغان
8- تور عکاسی دولت آباد دامغان
2 روزه، 1387/9/14 |  در این تور عکاسی، همسفران ضمن دیدار از: طلوع خورشید در کویر، رنگین کمان جذابادامه مطلب
7- تور عکاسی شیرگاه
7- تور عکاسی شیرگاه
یک روزه، 1387/8/23   | سحرگاه روز پنجشنبه 23 آبان ماه، تور عکاسی پاییزه "پایگاه عکس چیلیک" با 44 ادامه مطلب
6- تور عکاسی آمل
6- تور عکاسی آمل
 2روزه ، 1386/7/25 | پایگاه عکس چیلیک در ادامه سلسله سفر های گروهی، مقصد ششمین تور عکاسی خود راادامه مطلب
5- تور عکاسی شهر ری
5- تور عکاسی شهر ری
یک روزه ، 1386/6/8 | روز جمعه هشتم شهریور 1386  پنجمین تور عکاسی "پایگاه عکس چیلیک" در منطقه تاریخی ادامه مطلب
3- تور عکاسی دریاچه اوان
3- تور عکاسی دریاچه اوان
1 روزه ، 1387/2/27 | دریاچه " اوان " با وجود چشم اندازی زیبا و غیر قابل وصف همیشه یکی از جذاب ترین مادامه مطلب
2- تور عکاسی کوچه باغ های احمدآباد
2- تور عکاسی کوچه باغ های احمدآباد
1 روزه ، 1386/02/7 |  روستای زیبای احمدآباد در حاشیه استان قم واقع شده است و از مناظر طبیعی زیبایادامه مطلب
1- تور عکاسی لاله های واژگون خوانسار
1- تور عکاسی لاله های واژگون خوانسار
1 روزه ، 1385/02/25 |  گلستان کوه از مناطق دیدنی شهرستان خوانسار است که در اردی بهشت ماه با لاله‌ادامه مطلب