آبگیر الندان تور عکاسی چیلیک
عکاس: نیما خالدی کیا، و نگاه ما بود و وسعت یک طبیعت ناب و بکر و دل انگیز! 63- تور عکاسی آبگیر الندان

63- تور عکاسی آبگیر الندان

2 روزه، 1393/1/30

 

آبگیر الندان:

آبگیری طبیعی در حاشیه منطقه چهاردانگه ار توابع شهرستان ساری در استان مازندران که سکوت زیبای آن، موسیقی فوق العاده ای را در جان و روح جاری می کند. …

دیدگاهتان را بنویسید