پنجاه و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عشایر شهرکرد | عکاس: مهدی طاهری 58- تور عکاسی عشایر شهرکرد

58- تور عکاسی عشایر شهرکرد

مطابق با برنامه های اعلام شده مقصد پنجاه و هشتمین تور عکاسی این پایگاه، روستائیان شهرستان کوهرنگ و عشایر منطقه بازفت واقع در استان چهارمحال وبختیاری تعیین شده است که با برنامه های آموزشی و توجیهی پیش از تور و نشست های ارزیابی و بررسی آثار همسفران پس از برگزاری تور عکاسی همراه می باشد.

همسفران پس از طی مسیر شبانه، روز نخست را در منطقه کوهرنگ و روز دوم را در بازفت و در نهایت ظهر روز سوم(جمعه26مهرماه)پس از دیدار و عکاسی از موضوع های مستند و مناظر و طبیعت، به سوی تهران بازمی گردند.

همسفران این تور در نهایت به یاری خداوند، شامگاه جمعه 26 مهرماه، به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران بازخواهند گشت.

دیدگاهتان را بنویسید