75- تور عکاسی ییلاق گیلان | پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com
75- تور عکاسی ییلاق گیلان

75- تور عکاسی ییلاق گیلان

3 روزه ، 1394/3/20 |

استان گیلان یکی از مناطق سرسبز شمال کشور است که مردمان روستانشین آن در دل طبیعت سبز این استان چنان به سخت کوشی و مهارت شهره اند که در فصل فصل سال تلاش می کنند تا از کارهای دوره ای بهره مند باشند.
در فصلی به چای کاری و برداشت آن، در فصلی به دام و در فصلی دیگر به زراعت و کشت مشغول می شوند. اما تمام این زحمات در دل روستا است و در میان انبوه درختان جنگل. و اهالی دوربین به دست و عکاس خوب می دانند که چگونه می توان با طبیعت زیست و لذت برد.
زندگی در کنار آنانی که تمامی نقش های شان را در دامان طبیعت ایفا می کنند. کودک در دل طبیعت بازی می کند و مادر در دامان سبز طبیعت است که به وظایف مادری مشغول است و تمام رویدادهای زندگی در گوشه ای از این طبیعت است که رقم می خورد.
تور عکاسی ییلاق گیلان قصد دارد تا به شکلی ویژه سهمیه ای را به دانشجویان رشته عکاسی اختصاص دهد تا مسیر را برای همراهی های بعدی ایشان در سفرهایی از این دست هموار نماید.

(عکس: کامران ذهبی)

دیدگاهتان را بنویسید