ثبت نام در نشست آموزشی

اعضای حاضر در گروه نمایشگاه

این بند شامل اعضایی می شود که از ابتدا تاکنون در گروه تلگرامی نمایشگاه گروهی عکس حضور داشته و مجدانه پیگیر برگزاری و مشاورت در امر برگزاری نمایشگاه هستند.
اعضای این گروه ضمن پرداخت ده هزار تومان و تکمیل فرم درخواست حضور می توانند از امکان شرکت در این نشست آموزشی بهره مند شوند.

اسامی اعلام شده توسط مسئول مالی نمایشگاه

این گروه شامل عکاسانی می شود که با پرداخت سهم مشارکت شان، توسط مسئول امور مالی نمایشگاه در گروه معرفی شده اند.
اعضای این گروه می توانند به رایگان، بدون هیچ پرداخت هزینه ای و تنها با تکمیل فرم درخواست حضور اعلام خود را به مسئول جلسه ارسال نموده و در این نشست آموزشی شرکت کنند.

سایر متقاضیان

سایر علاقمندان و متقاضیان که به قصد برخورداری از مفاد نشست آموزشی قصد حضور در این جلسه را دارند.
این گروه از متقاضیان ضمن پرداخت بیست وپنج هزار تومان و تکمیل فرم درخواست حضور می توانند از امکان شرکت در این نشست آموزشی بهره مند شوند.
بدیهی است در صورت تمایل به حضور و راهیابی در نمایشگاه تسهیلاتی شامل حال این گروه از متقاضیان خواهد شد.

ثبت نام اینترنتی

پس از واریز هزینه نشست ( با توجه به توضیحات داده شده در بخش های بالا ) از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) فرم ثبت نام را تکمیل کرده و شماره فیش واریزی را در قسمت مربوطه وارد نمایید.

نام شما (الزامی)

شماره تماس *
شماره همراه *
نشانی پست الکترونیک *

شماره فیش بانکی *
مبلغ واریزی *
تاریخ واریزی *
/ /پیام (در صورت تمایل )

ثبت نام تلفنی

شما می توانید پس از پرداخت وجه نقد از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) به یکی از شماره حساب های ذکر شده با شماره تلفن 88348824-021 تماس گرفته و شماره فیش واریزی را به همراه مشخصات دقیق خود اعلام نمایید.

شماره حساب

  • بانک ملی – شماره حساب : 0200246497004 ، به نام مهدی سروری
  • بانک ملی- شماره کارت : 4454 – 2180 – 9972 – 6037 ، به نام مهدی سروری
دیدگاهتان را بنویسید