جاذبه هاي گردشگری ايران و صربستان

3-faتوضیح نمایشگاه

موضوع: جاذبه هاي گردشگری ايران و صربستان
تعداد آثار: 71 قطعه

عکاس:
اباصلت بیات

قاب اول

من معتقدم که می شود از دریچه دوربین عکاسی ارتباط فرهنگی بین دو ملت را به ارتباطی عاطفی و انسانی تبدیل نمود.
از این رو سعی کردم تا با عکاسی از نشانه های موجود از فرهنگ و آثار ایرانی و اسلامی در وسعت کشور صربستان بیانگر روابط دیرینه ی بین دو کشور بوده و باشم .
سرزمین صربستان از سالها دور حلقه اتصال فرهنگ شرق و غرب بوده و شاید برگزاری نمایشگاه هایی از این دست بتواند اسباب شناخت ریشه های فرهنگی دوملت را به همراه داشته باشد .
هنر وقتی وارد عرصه جامعه می شود گفتنی های فراوان دارد و جزئی از حافظه تاریخی فرد و جامعه شده و مسئولیت خطیری بر دوش هنرمند می گذارد.
به نظر می رسد تبادل اندیشه بین متفکران و هنرمندان دوملت می تواند با ارائه تصاویری واقعی از فرهنگ ، هنر ، آداب و دیگر ویژگیها ، ما را در شناخت ریشه های فرهنگی یاری خواهد داد.
امید که با یاری دو بال هنر و منطق بتوانیم صعودی در آسمان فرهنگ متعالی بشریت داشته باشیم و نمایشگاه حاضر اقدامی در این راستا است .

دیدگاهتان را بنویسید