1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. جاوید رمضانی

جاوید

رمضانی

1343/11/21

متولد 1343
دکتری فلسفه هنر-دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد پژوهش هنر-دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی مرمت آثار هنری – دانشگاه هنر اصفهان
عضو انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران
عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

نمونه آثار

• برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان “رویاهای یک جنین”، تهران، نگارخانه هفت ثمر، 11مهرماه لغایت 16 مهرماه 1382
• شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” صدای دیدن “، تهران، نگارخانه مهروا، بهمن ماه 1388
• کارشناس هنری و دبیر کمیته و عضو گروه داوران مسابقه سراسری روز جهانی اسکان بشر، تهران، آذرماه 1388
• برگزاری نمایشگاه گروهی با عنوان ” صدای دیدن ” همراه با گروه عکاسان در نگارخانه چیلیک، بهمن ماه 1388
• شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” شب های تهران “، تهران، نگارخانه مهروا، دی ماه 1389

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست