جشنواره محیط زیست مازندران

توضیح نمایشگاه86-fa

عکاس:
گروه عکاسان
قاب اول

بنام خدا

بیانیه هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری عکس سیمای محیط زیست مازندران
از گذشته بسیار دور،انسان در صدد دستیابی به ابزار و شیوه هایی که با بهره گیری از آنها بتواند ارتباط موثرتری را با جامعه خود و آحاد آن برقرار کند.در این راستا بشر،زمانی خط را اختراع و زمانی دیگر صنعتگری نمود و زمانی هم هنرمندی کرد و در طول تاریخ همه راه ها و ابزار ها را برای بهبود ارتباطات توسعه داد.
اکنون و در این زمان ،مقوله هنر و البته شیوه های هنری با گرایش به سمت تبادل آثار و تعامل فرهنگ ها،متحول شد و راه تکامل را پیمود .در این میان مقوله تصویر وبه ویژه عکس رشد قابل ملاحضه ای یافت،زیرا این استعداد را دارا بود که بی نیاز از هر توضیح،راه خود را در بزرگراه سکوت بپیماید و انبوه معانی و مفاهیم و احساسات و اطلاعات را در مسیر حرکت خود به میلیون ها تماشاگر بنمایاند.
برپایی جشنواره ها و از آن جمله نخستین جشنواره سراسری عکس محیط زیست مازندران، تلاشی است برای عرضه و معرفی توانمندیهای عکاسی و عکاسان در سطح استان و کشور، که اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با پشتوانه سابقه برگزاری دو دوره جشنواره استانی به این اقدام شایسته و کمی مهجور روی آورده و هیئت داوران بر خود فرض می داند تا ضمن قدردانی از همه تلاش های قبلی و این دوره از جشنواره ،استدعا نماید تا مدیران محترم توجه و التفات بیشتری به مقوله عکاسی محیط زیست و حیات وحش و طبیعت و معرفی آثار مربوطه داشته باشند.
در خصوص آثار رسیده به جشنواره ،مهمترین نکته ای که باید ذکر شود،فقدان حرفه ای گری در عکاسی با موضوع محیط زیست است.برخورد اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان با موضوع کاملا آماتوری و حتی در بسیاری موارد باری به هر جهت و یا بر حسب اتفاق و شانس بوده و حکایت از ضعف ،در این شاخه از هنر عکاسی دارد .لذا توصیه می شود حداقل عکاسان علاقمند به طبیعت و محیط زیست با جدیت بیشتری در این زمینه کار کرده و نظر به اینکه صرف وقت در این نوع عکاسی (علاوه بر تجهیزات ویژه)دارای اهمیت میباشد پیشنهاد واظهار امید واری می گردد تا استفاده کنندگان این نوع از آثار حق و حقوق عکاسان را تمام و کمال ادا نموده وراه را برای توسعه کمی و کیفی ای شاخه عکاسی هموار نمایند.
نکته دیگر آنکه ؛همچون بسیاری از دیگر جشنواره ها کیفیت فنی نازل آثار رسیده به دبیر خانه،برایمان و احیانا برای برگزار کنندگان آزار دهنده بود.دوستان ،هنرمندان ،عکاسان یادمان باشد حتی بهترین اندیشه ها ،چنانچه با زبان الکن یا قلم غیر شیوا بیان گردند،ارزش واقعی خود شان را نشان نخواهند داد و یا اینکه کم ارزش و بی ارزش خواهند شد.بنابراین بهترین سوژه عکاسی در بهترین شرایط نوری و بهترین لحظه چنانچه با کیفیات فنی بد،نظیر دوربین یا لنز نامناسب –نوردهی غلط-ادیت یا چاپ نامطلوب و…. عرضه شود ،آن عکس شانسی برای دیده شدن نخواهد داشت.
در پایان هیئت داوران این جشنواره ،ضمن ارج نهادن به تلاش همه عکاسان شرکت کننده و برگزیده و همچنین کلیه عوامل برگزاری جشنواره ،امید دارند اینگونه برنامه ها واقعا سبب تعالی و رشد فعالیت های عکاسی استان و کشور و در خدمت محیط زیستمان باشند
بادا چنین باد……….
هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری عکس محیط زیست مازندران

دیدگاهتان را بنویسید