جلد دوم کتاب « قربانیان جنگ » در راه است

هشت سال در یک آب و خاک اتفاقی رخ داد و برای بسیاری این اتفاق به نتیجه رسید و تمام شد ولی عکاس که باشی نخستین تجربه عکاسی ات به تو می گوید که بایستی چگونه دیدن را پابه پای متفاوت دیدن پیش ببری .
مهدی منعم از جمله عکاسانی است که پایان گرفتن جنگ را تا زمانی که آسیب دیدگان از جنگ هستند و با خسارات ناشی از جنگ هر روز و هر شب و هر لحظه از عمرشان را می گذرانند باور ندارد و همین باور است که از وی با تمام لطافت های شخصیتی و حساسیت های رفتاری ، یک عکاس ساخته است .
عکاسی که مستقل بودن و مستقل ماندن را در مسیر به نتیجه رساندن یک هدف باور کرده است .
متن زیر به قلم محمد نوروزی است که بیشتر شبیه به دل نوشته و برون ریز دغدغه هایی شهروندی و عکاسانه است که گاه واژه ها بهتر می توانند روایتشان کند .
جلد دوم قربانیان جنگ مهدی منعم دغدغه هایی که محمد نوروزی به عنوان عکاس دی روز سالهای دفاع مقدس و عکاس امروز همپای جوانان در متنی کوتاه به آن اشاره کرده است .
محمد نوروزی که خود را در اغلب جمع ها به عنوان جوانترین عکاس بازنشسته عرصه مطبوعات معرفی می کند پیرامون چاپ جلد دوم کتاب « قربانیان جنگ » چنین قلم زده است :

بی شک « مهدی منعم » یکی از صبورترین و پرکارترین عکاسان ضد جنگ است.
عکاسی که همیشه در کارهایش به دنبال « منشا خیر بودن » است.
سالیان سالی ست که از جنگ ایران و عراق می گذرد ولی او همچنان شانه هایش احساس سنگینی می کند.
با اینکه روزهای زیادی ست که دیگر آتش توپخانه ای کار نمی کند و موشکی بر سر مردمانی مظلوم فرود نمی آید ولی هم چنان اثرات نکبت بار جنگ پابرجاست و زنان و مردان و کودکانی هستند که بر اثر تنفس گازهای مهلک شیمیایی و یا بخاطر وجود مین های کار گذاشته شده قربانی می شوند.
مهدی منعم سالهای سال است که یک تنه وبدون دریافت وجهی و یا بستن قراردادی، دوربینش را برمی دارد و باک بنزینش را پر می کند و در اکثر سفرها هم، یار و همراه و شریک زندگیش با او همسفر می شود و به میان مردم رنج کشیده « سردشت » می رود و درد آنان را برای ثبت در تاریخ به تصویر می کشد.
عکس های او درد و  داغ دارد.
او با عکس هایش فقط و فقط یک حرف برای گفتن دارد و آن این است که به همه ی ماهابفهماند که در برابر مصدومان و قربانیان وباز ماندگان جنگ مسئولیم. هر کداممان به سهم خود.
اینک او پس از سالها خون دل خوردن و رفت وآمد های پیاپی عضوی از اهالی سردشت شده است. بسیاری از کودکان سردشتی که از طفولیت آنان عکاسی کرده امروزه به خانه بخت می روند و حضور منعم الزامی می شود. چرا که خیلی از آنان با صداقت تمام به او لقب بابا می دهند.
به هر رنج و زحمتی بود امشب و فردا آخرین مراحل چاپ کتاب دوم « قربانیان جنگ » به پایان می رسدو تازه روز از نو روزی از نو.
مهدی منعم می ماند و کلی چک که باید سر موعدش پاس شود.
برای او و فکر ونیت و هدف خیر او به شخصه دعا می کنم و امیدوارم که متولیان و صاحبان بودجه های کلان فرهنگی و هنری فقط کمی بخود بیایند. ایشالا
محمد نوروزی – آذر نود وچهار

دیدگاهتان را بنویسید