عسکراوغلی جواد

عسکراوغلی جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: عسکراوغلی

تاریخ تولد: 1360

 

بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:

شروع عکاسی از سال 1379انجمن سینمایی جوان

عضو شورای آموزش انجمن سینمای جوان استان آ- غ از سال 1391
برپایی نمایشگاه انفرادی عکس بصیرت عاشورایی 1391
حضور در نمایشگاه عکس بین المللی برزیل1390
داوری جشنواری عکس عاشوراییان استانی 1391
داوری جشنواره عکس کشوری علوم زمین 1391
داوری جشنواره استانی عکس تجلی حضور 1391
داوری جشنواره منطقه ای جامعه و من حوزه هنری 1393
مدال نقره جشنواره بین المللی عکس خیام 1393
جایزه بخش عکس تصویر سال 1393
مقام اول جشنواره کشوری امید 1393
مقام سوم جشنواره منطقه ای سینمای جوان 1393
مقام اول جشنواره بین المللی رژان 1392
مقام اول و کسب نشان عالی ایران شناسی 1390
مقام سوم جشنواره بین المللی عکس فجر 1388
مقام اول جشنواره عکس خانه عکاسان ایران 1389
مقام اول جشنواره کشوری عاشوراییان تهران 1390
مقام دوم جشنواره کشوری تجلی فجر ساری 1389
مقام سوم کسب نشان عالی بصیریت تهران 1390
مقام دوم جشنواره کشوری نماز و نیاییش قم 1391
مقام سوم جشنواره کشوری عاشورایی تهران 1391
مقام اول جشنواره کشوری عاشورایی شیراز 1390
عکاس بزگزیده جشن جهانی نوروز 1390
جایزه ویژه هییت داوران جشنواره کشوری عکس جوان 1387
مقام اول جشنواره عکس یزدپیکچرز 1390
مقام دوم جشنواره کشوری به رنگ عشق – تهران 1394
کسب مدال نقره جشنواره عکس خیام
برپایی نمایشگاه انفرادی اسب حیوانی است نجیب1395
نفر اول جشنواره شهر کتاب 1395
کسب جایزه بخش ایران ما تصویر سال 1395
نفر سوم جشنواره کشوری طنز 1396
بر پایی نمایشگاه جمعی عکس ( بادهای شور) 1396
وکسب بیش ازچندین مقام کشوری و منطقه ای و استانی دیگر و
راه یابی و حضور آثار عکاسی در بیش 80 جشنواره بین المللی وکشوری در طول فعالیت عکاسی

دیدگاهتان را بنویسید