1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. حسین رحمانی
حسین رحمانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

حسین

رحمانی

1348

شروع عکاسی از سال 1364

برخی از نمونه آثار

• برگزاری 10 دوره نمایشگاه انفرادی
• شرکت در 27 دوره نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی
• داوری مسابقات عکاسی سراسری و منطقه ای، مدرس عکاسی و برگزاری کارگاه های متعدد عکاسی

۷ بازدید

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست