1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. حسین شفیع نیا

حسین

شفیع نیا

1352

نمونه آثار

بخش عکس:

Photo Section:
نفر اول جشنواره فقر و غنا تهران 87
First Price of “Property & Poverty” festival- Tehran, 2000
نفر اول جشنواره محیط زیست مازندران 71
First price of “Invironment” festival- Mazandaran, 2004
و کسب رتبه و حضور در جشنواره های
سینمای جوان . کاوه گلستان . دوسالانه عکس ایران .محیط زیست و ….
Price and presence in some festivals: Youth Cinema, Kave Golestan, Iranian Photo Biennale, Invironment, ,….

بخش فیلم

Movie Section
ساخت مجموعه 25 قسمتی “ سینما تجربه ” در صدا و سیمای مرکز مازندران
Direction of 13 parts serial: “Cinama Experiment” for Mazandaran TV network.
ساخت فیلم کوتاه داستانی “ سبز _ خاکستری ” در صدا و سیمای مرکز مازندران
Direction short story movie : Green_Grey” for Mazandaran Tv network.
حضور در بخش مسابقه فیلم کوتاه کرواسی برای فیلم عرصه ای برای کوچ
Presence in competition part of “Short Movies of Croatia Festival” by the movie: ”A domain for Migration”
کاندید بهترین فیلم در جشنواره بین المللی فیلم تک تهران
برای فیلم عرصه ای برای کوچ
Best Movie in “International Tak Movie Festival- Tehran” for the “A domain for Migration”
مستند پریجا سرزمین بادها ) شبکه جام جم ( 2571
Documentary “Perija, Land of Winds” Jam-e Jam TV Netvork- 2010
مستند 25 قسمتی سجرو سرزمین پدری 2577
13 Parts documentary serial “Sahar & Paternal land” 2009
مستند کوچیها 2511 شبکه جام جم
Documentary movie “Migrants” 2011- Jam-e Jam Tv network
مستند رویین 2512
Documentary movie “Roeen” 2012
و ساخت 8 فیلم کوتاه در سینمای جوان دفتر مازندران
Directtion of 7 short movie in Youth Cinema- Mazandaran department
تصویر و تدوین بیش از 51 فیلم در سینمای جوان دفتر مازندران
Pictures & Edit of at least 30 movies in Youth Cinema- Mazandaran department
و کسب رتبه در جشنواره های فیلم : سینمای جوان ، وارش ، تک تهران ، کرواسی و …
Prices in Film Festivals: Youth Cinema, Varesh, Tak Tehran, Croatia, …
چاپ کتاب عکس “ رنگ و درنگ ”
Publish of photo book: “Colour and Toughts”
بر پایی نمایشگاه عکس به دعوت دولت آلمان در هانوفر در تاریخ 11 سپتامبر 1125
Photo exhibition by invitation of German’s government on 20th Sep 2013
حضور تک عکس “رنگ در زندگی ” در بین 231 عکس برتر جهان در نمایشگاه مصر

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست