خالدی رضا

خالدی رضا

رضا خالدی عکاس ایرانینام: رضا

نام خانوادگی: خالدی

تاریخ تولد: 1366/08/23

 

 

سوابق اجرایی و هنری:

کارشناس ارشد پژوهش هنر

عضو انجمن عکاسان ایران

دبیر و پایه گذار پنج دوره جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران

مقام دوم چهارمین جشنواره ملی عکس مشهد

مقام چهارم ششمین جشنواره ملی عکس فیروزه تبریز

و برگزیده بیش از 20 جشنواره ملی عکس از سال 89 تا کنون

مدرس عکاسی انجمن سینمای جوانان دفتر بیرجند

داور چندین جشنواره استانی و منطقه ای از سال 92 تا کنون

دیدگاهتان را بنویسید