1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. خلیل امامی

خلیل

امامی

1355/12/01

نمونه آثار

تجارب :
1373 آغاز تجربیات عکاسی با طی دوره‌های آموزشی عکاسی و تصویربرداری
1378 شروع عکاسی حرفه ای
1381 تا کنون، فعالیت به عنوان عکاس خبری و همکاری با مطبوعات سراسری و محلی
84 -1381 عکاسی فیلم های داستانی
95 -1383 عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران
نمایشگاه های فردی:
1390 جمعه بازار، نگارخانه ی میرمیران، خانه ی هنرمندان ایران، تهران
1390 جمعه بازار، نگارخانه ی تماشا، قزوین
نمایشگاه های گروهی:
1389 دومین هفته عکس قزوین، نگارخانه ی تماشا، قزوین
1388 انسان و طبیعت، نگارخانه ی مهر، قزوین
1388 تصویر سال، خانه ی هنرمندان ایران، تهران
1386 تصویر سال، خانه ی هنرمندان ایران، تهران
1385 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین
1384 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین
1383 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین
1382 اعتیاد، فرهنگسرای ارسباران، تهران
1382 زندگی و اعتیاد، نگارخانه ی عارف، قزوین
1382 دوباره زندگی، موزه چهلستون، قزوین
1381 زلزله آوج، موزه چهلستون، قزوین
1381 ابیانه، موزه چهلستون، قزوین
1380 آدم های خاکستری، نگارخانه عارف، قزوین

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست