داوری اسماعیل

اسماعیل داورینام: اسماعیل

نام خانوادگی: داوری

تاریخ تولد: 1338/03/21

 

 

بیوگرافی:

متولد 1338 -تهران
ایشان علت آشنایی خود را با عکاسی ضرورت های زندگی می داند.
از سال 1357 به عکاسی روی آورد و با استخدام در ارتش جمهوری اسلامی ایران -سال 1361- به حوزه عکاسی جنگ وارد شد و همچنان مشغول به عکاسی میباشد.
از اهم حضور ایشان میتوان به:
زمین لرزه گیلان، ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و ثبت آیین های عزاداران حسینی در چندین منطقه از کشور اشاره کرد.