درباره چیلیک

“چیلیک” آوایی برآمده از سیستم عملکرد و مکانیزم داخلی دوربین های عکاسی رایج در دنیا است و نام این پایگاه از این واژه عاریت گرفته شده تا به حوزه عکاسی و پیرامون آن بپردازد.
“پایگاه عکس چیلیک” پس از چندی فعالیت رسمی در زمینه هنر عکاسی، توانسته است به واسطه تلاش همه ی دوستداران، یکی از رسانه های فرهنگی، هنری کشور باشد.

این مجموعه در ضمن تلاشی مستمر، دارای محیطی باز جهت معرفی پیشکسوتان عکاس، اساتید و همچنین یکی از به روز ترین مراجع اطلاعاتی از: عکاسان، دانشجویان و علاقمندان به هنر عکاسی به شمار می آید که در اطلاع رسانی رویدادهای عکاسی همواره یاریگر فراخوان ها، نمایشگاه ها و … بوده است .

“پایگاه عکس چیلیک” به عنوان رسانه ای مستقل در کنار دیگر رسانه های عکاسی، امیدوار است تا بتواند با سعی وافر همکاران متخصص، مرجعی باشد در رفع نیازهای جامعه ی عکاسی کشور.

در این راستا به برخی از افتخارات کسب شده این رسانه اشاره می نماییم:

* پشتیبانی و حمایت رسانه ای جشنواره ادواری عکس تعاون فروردین تا دی ماه 1394
* لوح سپاس بابت همکاری و همراهی در برگزاری چهارمین نشست ده روز با عکاسان، دی ماه 1394
* لوح سپاس  و تندیس بابت حمایت رسانه ای و همکاری در برگزاری دومین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی، دی ماه 1394
* دریافت تندیس جشنواره عکس صنعت تاسیسات از دومین همایش تکنولوژی بخار بابت حمایت و پشتیبای رسانه ای ، آذر 1394
* لوح سپاس بابت پشتیبانی رسانه ای از چهارمین جشنواره سراسری ایران شناسی، خرداد ماه 1393
* لوح سپاس بابت پشتیبانی رسانه ای از نخستین جشنواره عکس شرکت گلستان، فروردین ماه سال 1392
* لوح سپاس بابت پشتیبانی رسانه ای از دومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ، اسفندماه سال 1391
* لوح سپاس بابت پشتیبانی و مشاوره رسانه ای از نخستین جشنواره ملی عکس کار، تعاون، اشتغال، اسفندماه سال 1391
* لوح سپاس بابت پشتیبانی رسانه ای از چهارمین جشنواره ملی عکس زمان، شهریورماه سال 1391
* دریافت تندیس و لوح سپاس بابت پشتیبانی رسانه ای از جشنواره سالانه هنرهای تجسمی شهریار، شهریورماه سال 1391
* لوح سپاس بابت پشتیبانی رسانه ای از جشنواره هنرهای تجسمی شهر آسمان، مردادماه سال 1391
* دریافت لوح تقدیر از نخستین جشنواره سراسری عکس سیمای محیط زیست مازندران به جهت اطلاع رسانی موثر، مرداد ماه 1390
* دریافت لوح تقدیر به جهت پشتیبانی رسانه ای از دبیرخانه سومین جشنواره عکس زمان، اراک، آذر ماه 1390
* دریافت لوح تقدیر به جهت پشتیبانی رسانه ای و کیفیت اطلاع رسانی نخستین جشنواره عکس ایران شناسی از دکتر حسن حبیبی، تیر ماه 1390
* دریافت لوح تقدیر و روبان ابریشمین از دومین مسابقه فرش دستباف دستباف ایران، اردی بهشت ماه 1390
* دریافت تندیس و لوح تقدیر به جهت حمایت رسانه ای از نخستین جشنواره شکوه حماسه، اردی بهشت ماه 1390
* دریافت لوح سپاس از دومین جشنواره عکاسان شرکت کننده در اردوهای تخصصی کانون عکس مشهد، دی ماه 1389
* دریافت لوح سپاس از حضور موثر در عرصه رسانه های عکاسی در کشور از مدیر گروه عکاسان یاد، مرداد ماه 1389
* دریافت لوح تقدیر به جهت کیفیت پوشش رسانه ای مسابقه اسکان بشر از سازمان اسکان بشر سازمان ملل متحد، اردی بهشت ماه 1389
* دریافت لوح سپاس به جهت اطلاع رسانی موثر، از طرف هیات موسس و هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، دی ماه 1388
* دریافت لوح سپاس به جهت پشتیبانی رسانه ای از دبیرخانه دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه آذرماه 1388
* دریافت تندیس از دبیر جشنواره سراسری عکس تجلی عاشورا و فجر، خرداد ماه 1389
* دریافت لوح تقدیر از دبیرخانه شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها
* دریافت تندیس از دبیرخانه جشنواره سراسری عکس هنر متعالی، تابستان 1388
* دریافت تندیس از دبیرخانه دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی به جهت کیفیت پشتیبانی رسانه ای، اردی بهشت ماه 1388
* دریافت لوح محصول نوآورانه از دومین جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال
* دریافت تندیس زرین از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال
* دریافت لوح از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت بهترین پایگاه هنری در میان پایگاه های اینترنتی و وبلاگها در دومین جشنواره رسانه های دیجیتال، آبان ماه 1387
* دریافت تندیس سیمین از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال
* دریافت تندیس و لوح تقدیر از چهارمین جشنواره عکس های دریایی ایران، آذرماه 1386

شماره تماس: 24 88 34 88
ارتباط مستقیم با مدیرمسئول: 09122797717
نشانی: تهران، صندوق پستی 4684 -15875
نشانی الکترونیکی: info@chiilick.com و Chiilicknews@gmail.com