در این قطعه از بهشت

68-faتوضیح نمایشگاه

58 قطعه عکس
[ رنگی ]
1384 تا 1388
عکاس:
سعید محمودی ازناوه
قاب اول
افتتاح این نمایشگاه متبرک به میلاد امامی همام از ذریه پاک انبیا است و این میلاد، تاریخی خاص و یگانه است برای یگانه نگین ایران زمین.
از حضرت ایشان سپاسگزارم که موهبت نگاه و عکاسی این قطعه از بهشت را در پانصدمین ماه زندگی ام و در بیستمین نمایشگاه انفرادی عکس، عنایت نمود.
مسرور از این روایت هستم و شادمان از آنچه نصیب من شده است.
در بیان، هر چند قاصر خواهم بود، اما تلاش برای ادای حق مطلب داشته ام و راه بر این دین پیموده ام.
چه نصیب باشد و چه حاصل! الله عالم است.
دیدگاهتان را بنویسید