دوربین، آشنایی با لنزها و موارد کاربرد آن در عکاسی
دوربین، آشنایی با لنزها و موارد کاربرد آن در عکاسی

دوربین، آشنایی با لنزها و موارد کاربرد آن در عکاسی

موضوع : آشنایی با لنزها

منبع مقاله:  راهنمای جدید عکاسی

مترجم: حشمت السادات نبوی

نویسنده : John Hedgecoe

 

گستره لنزها
اگر چه همه دوربينها قادر به عكسبرداري از اكثر سوژه‌ها هستند ، در واقع برخي از موضوع ‌ها را تنها با انواع خاصي از دوربين ها و لوازم جانبي آنها مي توان عكسبرداري كرد. مسأله مهمتري كه بايد به آن اشاره كرد، طيف گسترده‌ي لنزهايي است كه براي دوربين ها ارائه گرديده است.

اگرچه لنزهاي سا ده كه به صورت توكار در داخل دوربين قرار گرفته‌اند، براي گرفتن عكس از اكثر موضوع ‌هاي خانوادگي مناسب هستند، اما با اين لنزها نمي توان از مسابقه های ورزشي توپ دار و یا سرعتی‌‌‌، پرنده‌هاي وحشي، پروانه‌ها و بسياري از موضوع های ديگر عكسبرداري كرد. بدين ترتيب در هنگام انتخاب يك دوربين مناسب، بايد به طور دقيق تصميم بگيريد كه قصد تهيه عكس از چه موضوع هایی را داريد، زيرا  اين امر در انتخاب دوربين، نقش بسزايي دارد.

انتخاب لنز
اكثر دوربين ها داراي لنزهاي زوم توكار هستند، اما دامنه‌ي فاصله‌ي كانوني اين لنزها در مدلهاي مختلف، بسيار متفاوت است. هر چقدر دامنه فواصل كانوني لنز دوربين، بيشتر باشد، مي توان به راحتي از موضوع های  بيشتري عكسبرداري كرد. براي دستيابي به دامنه‌ي وسيع‌تري از فواصل كانوني،‌ دوربيني را انتخاب كنيد كه داراي لنزهاي قابل تعويض باشد، بدين ترتيب هر زماني كه بخواهيد از موضوعی جديد عكسبرداري كنيد‌، مي توانيد با تعويض لنز به راحتي دوربين خود را جهت عكاسي از هر موضوعي ارتقا ببخشيد.

ورزش‌ و‌ حيات‌وحش
اكثر عكاسان ورزشي، لنزهاي300 ميلي متري را به عنوان يكي از اساسي‌ترين ابزار كار خود، به حساب مي‌آورند، اما اين فاصله‌ي كانوني در دوربينهاي جيبي داراي زوم و دوربين هاي قطع متوسط وجود ندارد و بايد بيشتر از ميان دوربين هاي SLR 35 ميلي‌متري، SLR ديجيتال و يا هيبريد ديجيتال انتخاب كرد.
هنگام عكاسي از ورزش هايي مانند: بيس‌بال، موج‌سواري و يا سواركاري احتمالاً به فاصله‌ي كانوني بيشتري نياز است، درحاليكه براي ساير ورزش‌ها مانند: اسكيت از لنزهاي كوتاهتری هم مي توان استفاده كرد.
هنگام عكاسي از حيات وحش، اغلب به لنزهاي 200 ميلي‌متري و يا بيشتر نياز است. البته اين مسأله به طور خاص به موجودات ترسو همانند: پرنده‌ها ويا پستانداران خطرناك كه موضوع مورد نظر عكاسي شما هستند نيز مرتبط مي شود.

مناظر و معماري
براي عكاسي از برخي موضوع ها، وجود لنز وايدانگل از اهميت بسياري برخوردار است. اكثر دوربينهاي جيبي داراي لنزهاي 35 ميلي‌متري هستند و اين بيشترين ميزان وايد آنها است، لذا با اين لنزها نمي‌توان از فاصله‌ي نزديك از نماهاي داخلي و يا ساختمانهاي بزرگ عكاسي كرد‌ و يا تمام يك منظره را درون يك فريم گنجاند.

لنزهاي ماكرو
در برخي كاربردهاي لنزها، فاصله كانوني اهميت چنداني ندارد، بلكه ميزان نزديكي فاصله لنز تا موضوع اهميت دارد. اگر به طور مثال بخواهيد از يك حشره مثل: شب‌پره و يا يك تمبرپستي طوري عكس بگيريد كه تصوير، تمام كادر را پركند، براي دستيابي به جزئي ترین بخش موضوع، بايد توانست از كمترين فاصله ممكن به موضوع نزدیک شد، فوکوس و سپس عكاسي كرد.

برخي از انواع دوربين ها مانند سيستمهاي SLR، داراي لنزهاي ماكرو و لوازم جانبي عكاسي ماكرو مي باشند ولي ساير دوربين ها فاقد چنين امكاني هستند.

موضوع های روزمره
از اكثر موضوع ها مي توان با فواصل كانوني متداول در اغلب دوربين ها نظير فواصل كانوني موجود در لنزهاي ثابت، عكاسي كرد. لنز وايدانگل(زاویه باز) 35 ميلي‌متري كه براي گرفتن اين تصوير به كار رفته‌، تقريباً در تمامي دوربينهاي جيبي وجود دارد.

عكاسی داخلي
با استفاده از لنز 20 ميلي‌متري، تقريباً تمام فضاي اتاق در داخل يك كادر قرار مي گيرد. براي عكاسي داخلي بايد بتوان زواياي دوربين را تغيير داد، در حاليكه فقط با دامنه‌ي دید لنز وايد(باز) تعداد اندكي از لنزها مي توان تمام يك اتاق را در داخل يك كادر گنجاند.

عكاسي پرتره(چهره)
مطلوب‌ترين فاصله كانوني جهت عكاسي از انسان، لنز تله فوتو كوتاه است. اين فاصله‌ي كانوني تقريباً در بيشتر دوربين هاي جيبي زوم، موجود است. براي تهيه عكس از اين موضوع ها با يك دوربين فيلمي35 ميلي‌متري، لنز 100 ميلي متر مناسب است.

عكاسي حيات وحش
طول لنز مورد نياز جهت عكاسي از حيوانات و پرندگان به اندازه‌ي موضوع و حجم آن و ميزان فاصله‌ي شما با آن بستگي دارد. براي عكاسي از جانوران داخل محیط باغ‌ وحش و حيوانات اهلي، انتخاب لنزي با فاصله كانوني200 ميلي متر مناسب است.

عكاسی ورزشي
براي گرفتن تصاوير كلوزآﭖ ورزشي، علاوه بر داشتن نقطه‌ي ديد مناسب، وجود يك لنز تله فوتو بلند(زاویه دید محدود) براي عكاسي از اكثر رويدادهاي ورزشي نيز الزامي است. دامنه‌ي گسترده فواصل كانوني موجود در لنز دوربين SLR براي تهيه عكس هاي موفق ورزشي، مورد نياز است.

براي عكاسي از برخي موضوع ها به يك لنز كاملاً پرقدرت نياز است. براي عكاسي از اين صحنه‌ي موج‌سواري، كه دريا، اجازه نزديك شدن به موضوع را نمي دهد، وجود يك لنز 600 ميلي‌متري براي دستيابي به جزئی ترین قسمت های مورد نظر موضوع، ضروري است.

كلوزآﭖ(نمای نزدیک)
هنگام عكاسي از موضوع ‌هاي كوچك و يا جزئي ترین بخش های تصوير در نماي كلوزآﭖ(نزدیک)، حداقل فاصله‌ي فوكوس(تنظیم فاصله) لنز به اندازه‌ي فاصله‌ي كانوني اهميت دارد. لنزهاي ماكرو و برخي لوازم جانبي ديگر براي اين نوع عكاسي، طراحي شده‌اند.

همخوانی موضوع با فاصله‌ي كانوني
اين جدول ضمن ارائه‌ي كاربردهاي رايج فواصل كانوني مختلف لنزها، دامنه‌ي لنزهاي موجود، براي هر نوع دوربين را به طور تقريبي نشان مي دهد. البته در برخي مدل هاي دوربين ها، اين دامنه محدودتر مي شود.
فواصل كانوني ارائه شده در اين قسمت متناسب با فرمت فيلم 35 ميلي متري است، در حاليكه فاصله‌ي كانوني حقيقي به محدوده‌اي كه هر دوربين در آن تصوير را بوجود مي آورد، بستگي خواهد داشت.

فاصله كانوني
(متناسب با فرمت
فيلم35ميلي متري)

كاربردهاي اصلي

دوربينهاي
جيبي زوم
mm) 35)

دوربينهاي
جيبي زوم
(APS)

دوربينهاي
جيبي (ديجيتال)

دوربينهاي
ديجيتال هيبريد

دوربينهاي
SLR
mm) 35 (

دوربينهاي
SLR
(ديجيتال)

دوربينهاي قطع متوسط
(SLR)

20 ميلي متر

معماري، مناظر، نماهاي داخلي

خير

خير

خير

خير

بله

بله

بله

28 ميلي متر

معماري، مناظر، نماهاي داخلي

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

35 ميلي متر

ﭘرتره‌هاي دست‌جمعي،
مناظر عمومي

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

100 ميلي متر

ﭘرتره‌هاي سروشانه،
جزئيات مناظر

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

200 ميلي متر

ﭘرتره‌هاي مخفيانه (بی اطلاع موضوع)، جزئيات معماري

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

300 ميلي متر

حيات وحش، ورزش

خير

خير

بله

بله

بله

بله

خير

400 ميلي متر

حيات وحش، ورزش

خير

خير

خير

خير

بله

بله

خير

600 ميلي متر

حيات وحش، ورزش

خير

خير

خير

خير

بله

بله

خير

دیدگاهتان را بنویسید