دومین جشنواره ایران شناسی

توضیح نمایشگاه103-fa

179 قطعه عکس از 111 عکاس راه یافته به دومین جشنواره عکس ایران شناسی
عکاس:
گروه عکاسان
قاب اول
سرزمین ها و چشم اندازهایی كه آدمیان هرگز بدان دسترسی نمی یابد، با حضور آگاهانه عكّاس و در مسیر یافتن و خلق عكس ها در قاب تصاویر بازنمایی می شوند و این عكس ها بیننده را با روایت عكّاس از وجود اقلیم ها، پرستشگاه ها، شهرها، خانه ها، مردمان و سرانجام كالبد زندگی آشنا می كنند.
از هزاران سال پیش ساكنان ایران زمین با استقرار و سكونت در این دیار پهناور و متناسب با شرایط اقلیمی متنوع، با تولید ابزار و به كارگیری مصالح، طراحی هوشمندانه و با ساخت دقیق و هنرمندانه شهرها، ابنیه و مراكز زیست آدمی با هدف تعالی انسان در انجام فعّالیت ها و مناسك روزانه، نخستین آثار تمدن بشری را بنا نهاده اند. اكنون بقایای این تمدن كهن از طریق مشاهده عكس ها در برابر دید و نظر جهانیان قرار دارد. گشودن باب آشتی و آشنایی با مظاهر تمدن پارسیان با ورود دوربین عكاسی به ایران در مرحله ای فراتر از دستاورد پیشینیان گام برداشت. سه پایه و دوربین عكاسی جایگزین ابزار طراحی و نقاشی گردید و با افزایش چابكی روبه فزونی فناوری عكّاسی ، آنان موفق به تهیه تصاویری ملموس و دلنشین از سرزمین و مردم ایران شدند. هر چند سرآغاز ماجرای عكّاسی از ایران ، از آنِ ایرانیان نبود اما با فاصله ای اندك، ایران زمین عرصه تجربیات بدیع پارسیان در عرصه عكّاسی گردید و با انتشار واشاعه این عكس ها جهانیان از شوق و مهارت اییرانیان به شگفت آمدند.
جامعه شناسی و عكاسی از اوایل ایرانیان قرن نوزدهم شانه به شانه یكدیگر پیش آمده اند و در ادامه راه، مردم شناسی نیز بنا به ضرورت به این دستاورد نوین در عرصه دانش و فناوری ملحق گردیده است. عكاسان و عكس ها در گشودن باب آشنایی با فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم و پژوهش های قوم نگارانه و مردم شناسانه نقشی بنیادی بر عهده داشته اند. بخش عمدة آنچه امروزه از دوران پر تحول سپری شده بشر در طی نزدیك به دو قرن اخیر می دانیم، متكی بر وجهِ اسنادی عكس است.
در صورت فقدان عكس ها بخشی از تمدن بشری مفقود خواهد شد. ایران شناسی را باید با شناسایی و گردآوری عكس هایی از گذشته تاریخی خود آغاز كنیم، پاره ای از این پیكرة به تاراج رفته در ایران است و پاره های دیگر این گنج پنهان در آنسوی مرزها به آرامی اندوخته می شوند. در این عكس ها از سویی با معماری كوی و برزن، مساجد، كاخ ها و تفرجگاه های شاهانه آشنا می شویم و از دیگر سوی با چهره مردم كوچه و بازار و آنچه بر سر و تن داشته اند و دورتر با هیبت، هیكل و رخسار سلطان و حكمرانان شهرهای دور و نزدیك در ممالك محروثه ایران كه همه و همه به یاری مردم شناسان و جامعه شناسان خواهند آمد.
پژوهش های ایران شناسانه بدون بازنگری در نقش عكاسی و بررسی شیوه های بكارگیری آن با دشواری پیش خواهند رفت. در تعاملی دو سویه و در جهت شناخت متقابلی از نیازها و امكانات موجود برای بهبود روش ها می بایست با مشاركت بنیاد ایران شناسی میان محققین و عكاسان پیوندی بنیادین برقرار كرد. عكاسان در هیچك از گرایشهای تخصصی عكاسی مانند: عكاسی معماری، عكاسی مستند و زیر شاخه های آن، عكاسی قوم نگارانه و مردم شناسانه بدون انجام پژوهش یا در اختیار داشتن تحقیقات عمیق پیرامون آنچه می خواهند به تصویر بكشند، راه به جایی نخواهند برد و در ابهام و تاریكی گام خواهند گذارد.
رویكرد نوین بنیاد ایران شناسی در جهت شناخت گسترده و عمیق ایرانِ تاریخی – فرهنگی فرصت مغتنمی را در اختیار عكاسان خواهد گذاشت تا با تشكیل كارگروههای مشترك با ایران شناسان و برگزاری كارگاههای تخصصی، عرصه عكاسی را به آنسوی مرزهای كنونی گسترش داده و از تمامی عكاسان ایران بزرگ دعوت كنند تا فارغ از محدودة مرزهای جغرافیایی كنونی برای شناخت فلات و فرهنگ پهناور مردم ایران زمین در جهت شناخت و تحكیم گذشته مشترك خویش و آینده در پیش روی، صمیمانه در كنار یكدیگر بكوشند.
شوق و شور به ایران در عكس های ایران شناسانه این دوره كاملاً مشهود و محسوس است و با دیدن عكس ها سفری بی پایان در جغرافیای سرزمین و فرهنگ ایران آغاز می شود. این جهان بیكران با رویكردی عكّاسانه حیاتی دوباره می یابد. عكس ها بینندگان مشتاق را به ضیافت فرم ها و رنگ ها فرا می خوانند و از منظری دیگر در افق معنایی امروز، بیننده را با گذشته مواجه می سازد. امیدواریم تا با توسعه رویكرد عكاسانه به هنر معماری در ایران این موزه گنجینه زنده و پویا بیش از پیش مورد عنایت مردم و مسئولان فرهنگی قرار گیرد و پژوهش های بنیادی پیرامون آثار فرهنگی و مفاخر این سرزمین با انتشار عكس ها، مقالات و كتاب های مصور زینت بخش خانه ایرانیان در سراسر گیتی باشد.افشین بختیار، سیف اله صمدیان، محّمد مترجم زاده، فرهاد سلیمانی و محّمدمهدی رحیمیان ،‌
تهران، چهارم آبان ماه یكهزاروسیصدونودویك
دیدگاهتان را بنویسید