عنوان نمایشگاه:

دیار زیبای من

نوع نمایشگاه : گروهی
تعداد قطعه : 45
نوع رنگ : رنگی و سیاه وسفید
قاب اول :

بدون هیچ تردیدی خود شناسی از مهمترین گامهای رسیدن به معبود است و این امر نیز میسر نخواهد شد مگر با شناسایی اطراف و اکناف محیطی که در آن پرورش یافته ایم.
مشاهده زیبایی های دیار و سرزمین، خود به تنهایی می تواند باعث تقویت روحیه و ایجاد نگرشی مثبت در مردمان یک سرزمین گردیده و چه بسا! این مشاهده می تواند با نگاهی خلاق و ژرف نگرانه از پس قاب تامل برانگیز عکس باشد.
برگزاری مسابقه عکس “دیار زیبای من” بهانه ای شد برای شناخت هر چه دقیق تر این زیبایی ها و توانایی هایی که گاه از چشم زودگذرمان پنهان می مانند.
دفتر برازجان انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، اولین مسابقه عکس استانی “دیار زیبای من” را در سطح استان بوشهر و در 3 بخش طبیعت و مناظر، مراسم آئینی و سنتی و آثار تاریخی و باستانی برگزار کرد و نتیجه آن دریافت قریب به 300 قطعه عکس از مجموعه عکاسان استان توسط دبیرخانه این مسابقه شد.سپس با هدف گسترش سطح کیفی اطلاع رسانی، نتایج داوری های اولیه همچون: اسامی راه یافتگان، کیفیت زمان و مکان افتتاح نمایشگاه و … توسط سامانه جامع و تخصصی “پایگاه عکس چیــلیــک” ،اطلاع رسانی گردید و در مرحله نهایی، “نگارخانه چیــلیــک” میزبان همیشگی نگاه های ظریف عکاسان هنرمند استان بوشهر شد تا با یاری خداوند و حمایت مسئولین، این آثار الگویی باشند برای برگزاری دومین دور این مسابقه تا بتوانند معرفی تصویری جامع تری از توانمندیها و زیبایی های استان را در قالب این حرکت فرهنگی رقم بزنند.امید چنین باشد.

فهرست