حسین رحمانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
رحمانی حسین

رحمانی حسین

حسین رحمانینام: حسین

نام خانوادگی: رحمانی

تاریخ تولد:1348

 

 

بیوگرافی:

شروع عکاسی از سال 1364

 

 

سوابق اجرایی و هنری :

• برگزاری 10 دوره نمایشگاه انفرادی
• شرکت در 27 دوره نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی
• داوری مسابقات عکاسی سراسری و منطقه ای، مدرس عکاسی و برگزاری کارگاه های متعدد عکاسی