1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. رضانور بختیار

رضانور

بختیار

1320/10/25

دیپلم ششم طبيعي دبيرستان سعدی اصفهان 1339 1966 میلادی
لندن انگلستانLondon college of printingفارغ التحصيل عكاسی از همكاري با موسسه كيهان 1354
همكاري با موسسه اطلاعات 1348
همكاری با موسسه تبليغاتی فاكوپا، كاسپين، زيبا، ادمن، انتشارات فرانكلين

 

برخی از نمونه آثار

• عكاسي صنعتي :
ايران ناسيونال، شركت جيپ رامبلر، شركت ملي نفت ايران، فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان گروه صنعتی بهشهر، شركت مينو، شركت ويتانا

•نمایشگاه در:
دانشگاه هنرهای زيبا، تهران، بهار 1347
دانشگاه ملی دانشكده معماری، تهران، پاييز1347
گالری سيحون، تهران، زمستان1355
گالری كلاسيك اصفهان، بهمن ماه 1368
گالری كلاسيك اصفهان، زمستان 1369
گالري كلاسيك اصفهان-1372
گالری گلستان، تهران،1374
دانشكده علوم شرقي لندن- بهمن1376
گالري گلستان- تهران- 1376
موزه هنرهاي معاصراصفهان1380
گالري راه ابريشم- تهران- بهار 1381
گالری كلاسيك اصفهان- دي 1382
نمايشگاه موزه هنرهاي زيبا شهرفرايبورگ آلمان- مهر1385
گالري كلاسيك اصفهان، دی 1385
گالری خانه هنرمندان- اصفهان
گالری خانه نقش، اصفهان، دی 1389
گالری متن اصفهان، آبان 1390

•كتاب عکس:
اصفهان موزه هميشه زنده1372
مهمانسراي عباسي (موزه اي درون موزه)1375
اصفهان شهر صنعت وهنر1374
اصفهان شهر صنعت وهنر جلد دوم1379
زاينده رود1380
اصفهان از انتشارات گويا1383
اصفهان نگين جهان ازانتشارات گويا1383
كاشان ازانتشارات گويا1384
مهمانسرای عباسی زیر چاپ1390
ترجمه: عكاسي قدم به قدم1367
تاليف: ناشر فرهنگ معاصر کتاب جامع عکاسی 1390(کتاب آموزشی)

•تدريس:
دانشكده روابط عمومي ومطبوعات تهران
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
دانشگاه سوره اصفهان
دانشگاه سپهر اصفهان

•عضويت:
انجمن عكاسان حرفه اي بريتانيا2002
انجمن عكاسان ايران1388
اخذ درجه يك هنري در رشته عكاسي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی1388

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست