رضوانی نادر

رضوانی نادر

نام: نادر

نام خانوادگی: رضوانی

تاریخ تولد: 1342/6/8

وب سایت: www.rezvanipic.com

 

 

بیوگرافی:

متولد تهران

 

 

سوابق اجرایی و هنری:

• صاحب اثر در نمایشگاه عکس جشنواره تجسمی فجر، بهمن ماه 1388