جاوید رمضانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
رمضانی جاوید

رمضانی جاوید

جاوید رمضانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام : جاوید

نام خانوادگی: رمضانی

تاریخ تولد: 1343/11/21

 

 

بیوگرافی:

متولد تهران

 

سوابق اجرایی و هنری:

• برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان “رویاهای یک جنین”، تهران، نگارخانه هفت ثمر، 11مهرماه لغایت 16 مهرماه 1382
• شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” صدای دیدن “، تهران، نگارخانه مهروا، بهمن ماه 1388
• کارشناس هنری و دبیر کمیته و عضو گروه داوران مسابقه سراسری روز جهانی اسکان بشر، تهران، آذرماه 1388
• برگزاری نمایشگاه گروهی با عنوان ” صدای دیدن ” همراه با گروه عکاسان در نگارخانه چیلیک، بهمن ماه 1388
• شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” شب های تهران “، تهران، نگارخانه مهروا، دی ماه 1389