دومین رویداد هنری پاییز_برگ در میدان مشق تهران

دومین رویداد هنری پاییز_برگ در میدان مشق تهران

دومین رویداد هنری پاییز_برگ توسط فرشته زمانی دبیر رویداد؛ انجمن دانش آموختگان دانشگاه هنر و با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ در میدان مشق تهران برگزار شد.
عکس ها: دریافتی از دبیرخانه فراخوان دومین رویداد هنری پاییز_برگ

منبع: پایگاه عکس چیلیک

دیدگاهتان را بنویسید