1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. زهره صحت

زهره

صحت

1356

دانش آموخته کارشناسی ارشد گرایش استراتژیک و کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی و کاردانی عکاسی خیری

برخی از نمونه آثار

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک از دانشگاه علوم تحقیقات تهران واحد یزد

موضوع پایان نامه: بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان شهرداری شیراز

لیسانس آسیب شناسی اجتماعی از دانشگاه بهزیستی فارس

کاردانی عکاسی خبری از دانشکده خبر شیراز

سوابق اجرایی

مسئول روابط عمومی از سال89 تا 96در شهرداری منطقه چهار

کارشناس روابط عمومی از سال88 تا 89 در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز

آغاز فعالیت در سازمان فرهنگی واجتماعی شهرداری  شیراز سال87 به عنوان کارشناس خبر

فعالیت در روزنامه تحلیل روز به عنوان دبیر سرویس عکس در سال های86 تا87

فعالیت در روزنامه نیم نگاه به عنوان دبیر صفحه کودک و نوجوان خبرنگار و عکاس از سال85 تا88

کتاب های چاپ شده ودر دست چاپ انفرادی

چاپ کتاب “شیب تند عصر پنج شنبه” شعر وعکس انتشارات آهنگ قلم زمستان95

ترجمه کتاب ” آموزش عکاسی برای مدرسان عکاسی ” نوشته پروفسور زکیا و ترجمه زهره صحت در مرحله ویرایش ناشر،انتشارات کتاب پرگار

سوابق انتشارات گروهی

سردبیر مجله عکاسی خلاق ویژه استان فارس در سال87

چاپ عکس در کتاب “پرسه در حوالی زندگی” نشر مرکز سال87 تا کنون (چاپ سوم)

چاپ عکس در کتاب “پیدا وپنهان” نشر نگاه تازه در سال93 تا کنون( چاپ دوم)

به دعوت موسسه X-CHANGE culture-science   کشور اتریش در سفرهای عکاسی از ایران دردو  سال متوالی86-87

به دعوت موسسه X-CHANGE culture-science   کشور اتریش در سفرهای عکاسی از ایران  و چاپ عکس در کتاب “سفر زمستانی”در سال91 کار مشترک با انجمن هنر وفرهنگ اتریش وایران

به دعوت موسسه X-CHANGE culture-science   کشور اتریش در سفرهای عکاسی از ایران  و چاپ عکس در کتاب “سفر ایرانی” در سال88 کار مشترک با انجمن هنر وفرهنگ اتریش وایران

چاپ کتاب نمایشگاه گروهی عکس”پرسه های عصرانه” سال87

سوابق هنری

داور چهارمین  جشنواره عکس بین المللی شیراز امروز در سال96

برگزیده در جشنواره عکس “مشهد” در سال91

برگزیده در” همه هنرمندان شهر” شیراز در سال91

برگزیده دردور اول جشنواره “عکس خبری “در سال90

کسب تقدیر ویژه در بخش نگاه ویژه جشنواره عکس”عکاسان خبری” فارس در سال89

برگزیده در جشنواره عکس” فیروزه” تبریز 88

برگزیده در” عکس سال خبرگزاری فارس” سال88

کسب مقام دوم در جشنواره عکس “بومی عشایری “اصفهان در بخش آماتور در سال86

کسب مقام اول جشنواره عکس” زن در قاب “در سال86 استان فارس

برگزیده دوسالانه عکس “ایران” در سال85

برگزیده در جشنواره عکس “آبرنگ” مشهد از سال84تا87

کسب مقام دوم جشنواره عکس” آبرنگ” مشهد در سال84

فعالیت های هنری وفرهنگی گروهی

نمایشگاه گروهی همه هنرمندان شهر در سال91-شیراز

نمایشگاه گروهی “عکس خبری” در سال90 –شیراز

حضور در نمایشگاه “جشن تصویر سال” درسال91

نمایشگاه گروهی عکس از55 عکاس ایرانی در سلیمانیه عراق در سال88

نمایشگاه گروهی عکس “پرسه های عصرانه “درمشهد واصفهان – سال87

نمایشگاه عکس گروهی منتخبین عکاسان ابرنگ در شهر روم ایتالیا در سال87

نمایشگاه گروهی عکس” لحظه ها”در سال85-شیراز

عضویت ها

عضویت در سایت عکاسی foto.irبه مدت 10 سال

نویسنده در سایت عکاسی ایرانwww.sehat.akkasee.com

عضویت در انجمن عکاسان ایران از سال88 تا کنون

عضویت در انجمن عکس شیراز از سال79 تا کنون

عضویت در انجمن روابط عمومی استان فارس از سال89 تا کنون

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست